Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Energi, klimat och miljövård/Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energirådgivning är kostnadsfri och vänder sig till hushåll, föreningar småföretag och organisationer.

Du kan få information om energikällor, uppvärmningssystem, gällande regler samt hur du kan minska och effektivisera din energianvändning. Du kan också få information om vilka bidrag som finns att söka.

Bygglovsfritt för energismarta hus

Mörbylånga kommun välkomnar energieffektiv byggnation. Vi återbetalar bygglovsavgiften om du väljer att bygga ett nollenergihus, passivhus eller minienergihus och kan uppvisa ett godkänt certifikat och ett godkänt slutbesked för bygglovet.

Kommunen har målsättningen att vara Fossilbränslefri kommun 2025.

Foto: Torsten Kjellander

Låna en elmätare!

Elmätare finns att låna på biblioteken i Mörbylånga, Färjestaden och Degerhamn samt på kommunkontoret i Mörbylånga.

Med elmätaren kan du mäta dina elektriska apparaters elförbrukning och få en uppfattning om vilka apparater i ditt hem som drar mest och minst ström.

 Länktips

Sidan uppdaterad 24 juni 2014 Kommentera sidan