Till innehåll på sidan

Medborgarförslag

Är du folkbokförd i Mörbylånga kommun och har ett förslag som är av allmänt intresse? Då kan du lämna ett medborgarförslag.

Medborgarförslag är förslag på att skapa något nytt eller att förändra något som ryms inom kommunens ansvarsområde och är av allmänt intresse.

Förslaget får inte tidigare ha behandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. Ett medborgarförslag kan inte avse personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel ett specifikt bygglov eller socialbidrag.

Det får heller inte handla om sådant som ligger inom statens eller någon annan myndighets ansvarsområde, till exempel kollektivtrafik, Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark. Förslag som strider mot lagar och förordningar, har odemokratiskt eller diskriminerande innehåll behandlas inte heller.

Medborgarförslag, synpunkt eller felanmälan?

Medborgarförslag skiljer sig från synpunkter eller anmälan om fel.

Medborgarförslag är förslag om att skapa något nytt och som är av allmänt intresse. Synpunkter avser förbättringsförslag, klagomål eller beröm. Du kan även lämna en synpunkt om du vill framföra din åsikt. Synpunkter hanteras direkt av ansvarig verksamhet. Det vill säga, det behöver inte hanteras av politiken som är ett krav vid medborgarförslag. Hanteringen av inkomna synpunkter går därför snabbare, eftersom de kan hanteras direkt av verksamheten.

Om du vill anmäla fel eller brister på exempelvis gator, belysning, lek- eller badplatser ska du använda kommunens e-tjänst för felanmälan.

Kontakta

Kommunkansliet

Registrator

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-11 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp