Till innehåll på sidan

Visselblåsarfunktion

Mörbylånga kommun har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden i kommunen.

Syftet med Mörbylånga kommuns visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom Mörbylånga kommun om du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom organisationen.

Vem kan rapportera?

Behöriga att använda funktionen är anställda och praktikanter vid Mörbylånga kommun och dess bolag (och den som söker eller sökt arbete eller praktik), samt personer som utför arbete under Mörbylånga kommuns kontroll och ledning.

Den som tidigare varit verksam hos Mörbylånga kommun kan rapportera om sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, patienter, kommunmedborgare med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs och få det skydd som lagen ger. Detsamma gäller förtroendevalda.

Vad kan man rapportera om?

Man kan rapportera om ett missförhållande som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Antingen att något felaktigt gjorts eller att något inte gjorts, men som skulle ha gjorts. Detta gäller generellt inom alla områden så länge det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

Förhållanden som enbart rör en persons eget arbets- eller anställningsförhållande omfattas inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera.

E-tjänst – Anmäl ett missförhållande

Använd E-tjänsten eller telefonnumret för att göra en anmälan i visselblåsarfunktionen. I rapporteringstjänsten fyller du i ett frågeformulär som hjälper dig att beskriva det du vill anmäla.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-06-11 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp