Till innehåll på sidan

Registrering av livsmedelsanläggning

Innan du startar ett livsmedelsföretag ska det registreras av kommunen. De flesta livsmedelsföretag ska registreras och en verksamhet får påbörjas tidigast tio arbetsdagar efter det att anmälan gjorts.

Vad krävs om jag vill starta en livsmedelsverksamhet?

Företaget ska ha passande lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. Tag kontakt med miljöavdelningen i god tid i förväg för att få information om vad som gäller för ditt företag.

De flesta livsmedelsföretag ska registreras och en verksamhet får påbörjas tidigast tio arbetsdagar efter det att anmälan gjorts.

Om du tar över en livsmedelsverksamhet eller ändrar i din befintliga verksamhet måste du kontakta miljöavdelningen och anmäla en registrering av livsmedelsanläggning. Kommunen tar ut en avgift för handläggningen vid registrering.

Registreringsprocessen

1. Du lämnar in en anmälan

Anmälan omfattar uppgifter om ditt företag, lokalen där verksamheten kommer att bedrivas samt en beskrivning av verksamheten.

2. Miljöavdelningen granskar inlämnat material

Miljöavdelningen granskar de uppgifter du lämnat in och kontaktar dig inom tio arbetsdagar om eventuella kompletteringar behövs.

3. Miljöavdelningen bekräftar registreringen

När anmälan är komplett registrerar miljöavdelningen verksamheten.

När får verksamheten starta?

En verksamhet får påbörjas tidigast tio arbetsdagar efter att anmälan kommit in, om inte beslut om registrering ges tidigare.

De flesta verksamheter kommer att kontrolleras i anslutning till uppstart. Vid kontrollen ska lokaler, inredning och utrustning vara ändamålsenliga och rutiner i egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp. Om kontrollen visar på sådana brister att inte alla relevanta krav är uppfyllda kan delar av, eller hela verksamheten förbjudas.

Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att relevanta krav i lagstiftningen är uppfyllda. Detta gäller även om kommunen inte kontrollerat verksamheten.

Kontakta gärna oss

Om du har frågor om din livsmedelsverksamhet kontakta gärna våra livsmedelshandläggare

Anna Hagberg, Livsmedelsinspektör

Katarina Proos Vedin, Livsmedelsinspektör

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-08 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp