Till innehåll på sidan

Tobaksfria nikotinprodukter

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter styrs i lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Det här behöver du veta om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter:

  • Försäljning till konsumenter avser detaljhandel. Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe, det vill säga. en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel, eller en webbplats för detaljhandel.
  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktig (se rubriken Anmälan om försäljning nedan).
  • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.
  • Det ställs krav på tobaksfria nikotinprodukter, exempelvis att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration, produkten ska vara anmäld och uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten samt krav på produktens innehåll.
  • Endast tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.
  • Reklamen inne på försäljningsstället får inte vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Anmälan om försäljning

För detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter krävs en anmälan om försäljning.

  • Näringsidkaren ska anmäla om försäljning till Miljöverksamheten.

Egenkontroll och egenkontrollprogram

Du som näringsidkare, och som driver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn ska skickas med din anmälan om försäljning. Ändrade uppgifter ska snarast anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Ålderskrav

I en näringsverksamhet får tobaksfria nikotinprodukter endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut, till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska se till att mottagaren har uppnått den åldern. Det ska även vara möjligt att kontrollera mottagarens ålder, exempelvis via uppvisande av giltig legitimation. Detta gäller alla typer av försäljning, även sådan som sker genom en automat, via distansförsäljning eller på liknande sätt.

Om det finns särskild anledning att anta att den tobaksfria nikotinprodukten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, exempelvis vid misstänkt langning till en underårig person, får produkten inte lämnas ut.

På försäljningsställen, vilket inkluderar webbplatser, ska det finnas ett tydligt och väl synligt meddelande med information om att det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Tillsyn

En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som driver anmälningspliktig försäljning. Storleken på avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige. Även Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning.

I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som säljer tobaksfria nikotinprodukter om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid kontrollköp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela sanktioner.

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp