Till innehåll på sidan

Anhörigstöd

Att stödja en närstående ger glädje och mening men kan samtidigt vara ansträngande. Du som stödjer en närstående kan få stöd, råd och avlastning genom kommunen.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas maka/make, barn, sambo, särbo eller granne. Någon med en relation till en person som behöver stöd och hjälp i vardagen.
Med närstående menas den person du stöttar i vardagen, den person som kanske är äldre, är långvarigt sjuk, eller som har en funktionsnedsättning.

Stödet omfattar även anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller som har beroendeproblematik, enligt socialtjänstlagen till personer över 18år.

Det kan uppfattas förvirrande när myndigheter och olika yrken använder begreppen olika, vi använder anhörig när vi syftar till en person som ger hjälp och närstående används för den person som tar emot hjälp.

Meningen med anhörigstöd

 • Synliggöra anhörigas situation
 • Finna glädje och ork
 • Underlätta vardagen
 • Ge information om vart du kan vända dig för att få råd och stöd
 • Förebygga ohälsa och bryta isolering
 • Informera om olika aktiviteter och vad olika föreningar kan erbjuda dig
 • Stödja genom samtal, individuellt eller i grupp

Anhörigstöd via anhörigkonsulent är kostnadsfritt och kräver inget beslut från biståndshandläggare. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och det görs ingen registrering om ert möte, inte heller förs journalanteckningar från samtalen.

Vissa insatser som riktas till anhörig eller närstående kräver biståndsbeslut och du hittar information om dem och hur du ansöker nedan.

Huset i gul puts, med entrén i centrumTvå stolar vid ett fönster och en växt i bakgrundenVäntrum med stolar mot en vägg och ett vitrinskåp till höger

Stödsamtal

Genom att kontakta anhörigkonsulenten kan du som anhörig få enskilda stöttande samtal för att orka vidare och få värdefulla råd. Anhörigkonsulenten kan också ge dig information om det samlade stöd och de insatser som kommunen kan erbjuda. Du kan få vägledning för att veta vart du ska vända dig för att få stöd. Få veta var kommunens ansvar slutar, få information om olika  myndigheters och regionens arbete.  Samt veta mer om olika föreningar och frivilligorganisationer som kan erbjuda stöd och aktiviteter för dig som anhörig.
Samtal förs även i olika grupper, prata med anhörigkonsulenten för mer information eller för att anmäla dig.

Svart hus med gula dörrar i Mörbylånga hamn.Mörk grått hus med gula dörrar vid hamnen i Färjestaden

 

Anhörigträffar

Välkommen på anhörigträff

Här kan du utbyta erfarenheter med andra i liknande situation och få råd och stöd. Vi träffas i mindre grupper under en och en halv timme vid fyra tillfällen.

Träffarna startar upp vid olika tider under åren och vi tar löpande emot anmälningar. Är du intresserad så anmäl ditt intresse till Anette eller Helen så återkommer vi med besked om tid och mötesplats.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anette Ljungkvist, anhörigstödjare.
Telefonnummer: 010-354 73 53
E-post: Anette.ljungkvist@morbylanga.se

Helen Svensson, anhörigstödjare
Telefonnummer: 010-354 73 40
E-post : Helen.svensson@morbylanga.se

Insatser att söka om

Det finns insatser att söka om både för äldre eller för personer med en funktionsnedsättning, mer information om insatserna och hur du ansöker finns i länkarna nedan.

 • Avlösarservice i hemmet innebär att du som anhörig kan komma iväg och göra annat. 10 timmar är avgiftsfritt per månad men du kan ansöka om mer vid behov, gäller SoL.
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt alternativt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Innebär även att du som anhörig kan få en paus och hinna göra annat under den tid din närstående har sysselsättning.
 • Växelvård, som en tillfällig insats eller regelbundet boende för den närstående, så att du som anhörig ska orka med i längden och ges möjlighet till återhämtning.
 • Hemtjänst, insatser till din närstående som gör att du som anhörig får avlastning och tid till annat.
 • Trygghetslarm för din närstående kan skapa trygghet för att du ska våga lämna en stund, att du vet att hen kan larma vid behov.

Demensteamet

Demensteamet ger råd och stöd till personer med demenssjukdom/kognitiv svikt men är även ett stöd till anhöriga samt till personal inom omsorgen.

Anhörigkonsulent

Social omsorg

Anette Ljungqvist, Anhörigkonsulent

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider 8.00 till 16.00 på helgfria vardagar, telefonnumret är 010-354 75 50.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-11-21 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp