Till innehåll på sidan

Anmäl din verksamhet eller lokal

Ska du starta en verksamhet i en lokal, glöm inte att kolla om den är anmälningspliktig.

Verksamheter i lokaler som är anmälningspliktiga ska anmälas till miljöverksamheten i kommunen. Verksamhet kan starta tidigast 6 veckor efter att en skriftlig anmälan har kommit in. Se länk för blankett.

Din anmälan ska göras enligt Miljöbalkens krav. Om lokalen används utan anmälan riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Vilka lokaler med verksamhet ska anmälas?

Följande verksamheter/lokaler ska anmälas:

  • Medicinsk fotvård, tatuering, akupunktur och andra hygieniska verksamheter som använder stickande och skärande verktyg, som till exempel skalpeller, nålar, piercingsverktyg. Det finns risk för blodsmitta och annan smitta vilket kräver god hygien. Den som utför behandlingarna driver sin verksamhet yrkesmässigt och har lokalen öppen för allmänheten.
  • Bassängbad som är öppna för allmänheten eller många personer.
  • Lokaler för undervisning inom förskola, grundskola, fritidshem, specialskola, gymnasium, resurscenter.

Även mobila verksamheter som utför behandlingar hemma hos kunden är anmälningspliktiga och ska därför anmälas innan de startar.

Utformning av lokal

Det finns olika krav på lokaler som har verksamhet för allmänheten. Det är viktigt att inredning är lämplig, att det finns tillräckligt med utrymme, tillräcklig ventilation med mera. Vilken verksamhet och hur stor den är påverkar kraven. Socialstyrelsen har mer information om vilka regler som gäller.

Egenkontroll behövs

Anmälningspliktiga verksamheter/lokaler behöver ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Det ska bland annat beskriva ansvarsfördelning, verksamhetens risker och vilka moment som förebygger och hindrar dålig hygien och att smitta och infektioner uppstår.

Här kan du hämta anmälningsblankett

Länkar till andra webbsidor

Kontakta gärna oss

Om du har frågor om din verksamhetslokal kontakta gärna våra hälsoskyddsinspektörer

Helena Karlsson, Hälsoskyddsinspektör

Kristofer Asplund, Hälsoskyddsinspektör

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp