Till innehåll på sidan

Parkeringsplatser

Du kan behöva bygglov för att göra en eller flera nya parkeringsplatser.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • du vill göra 1–2 parkeringsplatser vid ett en- eller tvåbostadshus, om parkeringsplatserna är avsedda för bostadens egna behov.
Jag vill läsa mer om parkering hos Boverket!

Du behöver bygglov om

  • du vill anlägga parkeringsplatser utomhus.

 

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens karta!

Allt du behöver veta om bygglov för parkeringsplatser

Handläggningstid: 1 - 10 veckor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • situationsplan
  • markplaneringsritning
  • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • marksektioner (om du ska ändra marknivåer i samband med parkeringsplatserna).

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp