Till innehåll på sidan

Förvaltningsorganisation

I Mörbylånga kommun har vi flera verksamheter som arbetar inom sina respektive expertområde. Här hittar du information och kontaktuppgifter till kommunens förvaltningsledning och verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen

I kommunen finns en förvaltning med tjänstemän som verkställer politikernas beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningschef är kommundirektör Ann Willsund.

Förvaltningschef

Kommunstyrelseförvaltningen

Ann Willsund, Kommundirektör

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.

Läs instruktionen för kommundirektören här

Förvaltningsorganisation

 

Social omsorg

Ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Ann-Katrin Ståhl, Socialchef

Hållbar utveckling

Ansvarar för näringslivs- och landsbygdsutveckling, miljö- och klimatfrågor och världsarvssamordning.

Peter Marklund, Näringslivschef

Internt stöd

Ansvarar för kansli, ekonomi, HR/lön och servicecenter.

David Idermark, Administrativ chef

Utbildning

Ansvarar för kommunens omsorg och utbildning i förskola, förskole­klass, grundskola, gymnasieskola, särskola samt för kommunal vuxenutbildning, fritidshem, öppen förskola och elevhälsa.

Samhällsbyggnad

Ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och bygg­nadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessutom hanterar nämnden frå­gor som regleras i alkohol- och tobakslagstiftningen samt ansvarar för kartförsörjning.

Mikael Kaiser, Samhällsbyggnadschef

Kultur och fritid

Ansvarar för fritidsfrå­gor, arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola.

Eleonor Rosenqvist, Verksamhetsområdeschef Kultur och Fritid

Service

Ansvarar för områdena vatten, avlopp, gator och vägar, parker och allmänna platser, hamnar och fastigheter samt verksamheterna kost och fordon.

Niclas Beermann, Servicechef

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-10-12 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp