Till innehåll på sidan

Förvaltningsorganisation

I Mörbylånga kommun har vi flera verksamheter som arbetar inom sina respektive expertområde. Här hittar du information och kontaktuppgifter till kommunens förvaltningsledning och verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen

I kommunen finns en förvaltning med tjänstemän som verkställer politikernas beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. Förvaltningschef är kommundirektör Ann Willsund.

Förvaltningschef

Kommunstyrelseförvaltningen

Ann Willsund, Kommundirektör

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.

Läs instruktionen för kommundirektören här

Förvaltningsorganisation

 

Bildning

Ansvarar för kommunens omsorg och utbildning i förskola, förskole­klass, grundskola, gymnasieskola, särskola, fritidshem, öppen förskola, elevhälsa, fritidsgårdar samt kulturverksamhet och kulturskola.

Karin Berggren, Bildningschef/Skolchef

Internt stöd

Ansvarar för kansli, ekonomi, HR/lön och servicecenter, systemförvaltning, arbetsmarknadsfrågor samt säkerhet och beredskap.

David Idermark, Administrativ chef

Hållbar utveckling

Ansvarar för näringslivs- och landsbygdsutveckling, miljö- och klimatfrågor och världsarvssamordning.

Peter Marklund, Näringslivschef

Mark- och exploatering

Ansvarar för kommunens mark- och exploateringsfrågor, kollektivtrafik och infrastruktur.

Fredrik Wermelin, Mark- och Exploateringschef

Miljö- och bygg

Ansvarar för kommunens plan- och bygg­ärenden samt tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessutom hanterar nämnden frå­gor som regleras i alkohol- och tobakslagstiftningen.

Mikael Kaiser, Miljö- och byggnadschef

Social omsorg

Ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Ann-Katrin Ståhl, Socialchef

Tekniska

Ansvarar för områdena vatten, avlopp, gator och vägar, parker och allmänna platser, hamnar och fastigheter, fritidsfrågor samt verksamheterna kost och fordon,

Niclas Beermann, Servicechef

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-03-12 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp