Till innehåll på sidan

Eldning

Eldning utomhus

Trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till kommunens återvinningscentral.

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras så att växtnäringsämnena kan tas tillvara. Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel. Det enda man får elda utan tillstånd eller anmälan är torrt trädgårdsavfall. Att elda annat avfall än torrt trädgårdsavfall är ett miljöbrott.

Eldning av trädgårdsavfall måste ske på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppstår. En förutsättning är att miljöbalkens allmänna hänsynsregler följs. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås och att tidpunkt och plats för eldningen väljs så att det inte orsakar störningar för kringboende. Elden och röken kan utgöra en olägenhet för grannarna i form av nedsmutsning och påverkan på hälsan. Eldning som orsakar sådana olägenheter är inte tillåten enligt miljöbalken. Tänk på era grannar, många får allergiska problem av rök.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Eldning av torrt trädgårdsavfall inom område som omfattas av detaljplan är endast tillåten under perioden 1 oktober – 31 mars enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna som gäller i kommunen. Eldning får ske under förutsättning att det inte stör omgivningen och att det inte är eldningsförbud på grund av brandrisk. Valborgsmässoeld är undantagen från föreskrifterna. Informera räddningstjänsten inför större brasor.

Eldning inomhus

Vid eldning inomhus är det viktigt att visa hänsyn genom att använda rätt bränsle, rätt eldningsteknik och att ha en bra eldstad. Ta lärdom av rökens utseende. Kalla dagar ska röken vara vit av kondenserad vattenånga om förbränningen är fullständig. Varma dagar ska röken endast synas som ett värmedaller. Svart rök med kraftig lukt tyder på ofullständig förbränning och giftiga gaser. Gulaktig rök tyder på höga halter cancerframkallande tjärämnen.

Naturvårdsverket har samlat smarta råd för att elda med ved i kamin, spis och ugn se mer information här.

Elda säkert i vinter

Många vill och behöver använda eldstäder i vinter för att hålla sig varma. Räddningstjänsten åker varje år på många skorstensbränder och för att undvika dessa finns några råd som kan vara bra att ta del av.

  • Elda inte med för mycket ved samtidigt. Följ i första hand tillverkarens instruktioner för din eldstad. Ett bra riktmärke är max 2,5 kilo ved per timme och att lägga in två nya vedträn när det tidigare inlägget brunnit ner till en glödbädd. Effektivt för värmen och bra för din anläggning.
  • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Om du eldar fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar. Utan vila kan värme ackumuleras i bjälklag och starta en brand.
  • Pyrelda inte. Se till att ha god lufttillförsel, annars sker inte fullständig förbränning.
  • Använd torr ved. Du skonar skorstenen från onödiga beläggningar, som kan leda till sämre förbränning och risk för skorstensbrand.
  • Förvara aska i ett obrännbart kärl med lock på lämplig plats med brandsäkert underlag.
  • Meddela din sotare om du vet att du tänker elda mer än vanligt. Överanvändning av en lokaleldstad kan bli livsfarlig. Sotning måste ske oftare om anläggningen används mer.
  • Gå ut och titta på röken. Skorstenen ska bara ryka vid uppstart, sedan bör du bara se en vit kondensånga.
  • Ha en fungerande brandvarnare, speciellt om du planerar att köra disk- och tvättmaskin nattetid för att spara el.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-22 Publicerad: 2023-04-27
Gå till topp