Till innehåll på sidan
Komplementbyggnad

Växthus

Växthus är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill:

  • Bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill:

  • Uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15,0 kvadratmeter.
  • Uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30,0 kvadratmeter.
  • uppföra en komplementbyggnad om du bor utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Kontakta bygglovenheten för mer information om vilka kriterier som behöver uppfyllas.

Friggebod

Attefallshus

Osäker på om detta gäller dig

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens karta!

Allt du behöver veta om bygglov för växthus

Handläggningstid: 1-10 veckor
Kostnad: ca 9 600- 14 900 kronor

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Ansökan via e-tjänst
  • Situationsplan
  • Byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • Förslag på kontrollplan

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp