Till innehåll på sidan

Spillvatten

Spillvatten - i dagligt tal även kallat avloppsvatten - är vatten som använts i toalett, diskho/handfat, bad, dusch, disk och tvätt. I kommunen finns elva spillvattenanläggningar, varav tre större avloppsreningsverk.

Enskilt avlopp

Du som har ett enskilt avlopp är inte ansluten till kommunens spillvattenanläggning. Använd länken för att läsa mer om enskilda avlopp.

Lätt Trycksatt Avlopp (LTA)

LTA-system används bland annat då fastigheter inte går att ansluta med hjälp av självfall på grund av höjdförhållanden, vid förekomst av berg eller andra ogynnsamma förhållanden. Med en LTA-station förses fastigheten med en egen pumpenhet som trycker ut spillvattnet till ledningsnätet. Lösningen är fortfarande relativt ovanlig i kommunen men har tillämpats oftare de senaste åren.

Stopp i avloppet

Innan du kontaktar kommunen vid stopp i avloppet måste du försäkra dig om att problemet inte ligger på din egen fastighet. Läs mer om stopp i avloppet på vår sida för felanmälan.

Förhindra stopp i avlopp

Spola inte ner fasta föremål i toaletten

En tumregel är att det enda som ska spolas ner i toaletten är det som kommer inifrån kroppen samt toalettpapper. Allt annat som slängs i avloppet kan ställa till problem. Fasta föremål, till exempel bomullspinnar, fastnar i pumpar och reningsverk och kan orsaka driftstopp. Toalettpapper är gjort för att brytas ner i vatten, vilket vanligt papper och hushållspapper inte är.

Häll inte fett i avloppet

Smör, matolja och andra sorters fett som hälls i spillvattennätet stelnar och riskerar att täppa igen ledningarna. Även små mängder fett bygger efter hand på och kan orsaka stora stopp, men fettet lockar även till sig råttor. Det fett som når hela vägen fram till avloppsreningsverket försämrar dessutom reningsprocessen och kan ge oönskade och ökade utsläpp i havet. Torka därför alltid av fettet i stekpannor och grytor med papper och släng i papperskorgen. Frityrfett ska lämnas till återvinningscentraler.

Lämna in farliga ämnen på rätt ställe

Lösningsmedel (penseltvätt, fotogen, terpentin, linolja, aceton) och färgrester, nagellack, fotovätskor, trasiga kvicksilvertermometrar, oljor, stearin, bensin, bekämpningsmedel, tapetklister och lim ska lämnas till återvinningscentral. Om du målat så rengör penslarna i en burk med vatten eller lacknafta och lämna sedan burken till återvinningscentral.

Läkemedelsprodukter lämnas till apoteket.

Hjälp oss och miljön!

Reningsverken är inte anpassade för att ta emot kemikalier, miljögifter, lösningsmedel och läkemedel. Kemikalier slår ut de mikroorganismer i reningsverken som renar vattnet som släpps ut i Kalmarsund. Läkemedel kan orsaka stor skada på djur och växter inklusive oss själva då det inte går att rena dem i reningsverken.

Använd miljövänligt tvättmedel, diskmedel och skurmedel som lätt kan brytas ner.

Alla kan hjälpa till genom att inte använda mer än vad som verkligen krävs av dessa produkter och, när de används, återvinn dem på rätt sätt.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-22
Gå till topp