Till innehåll på sidan

Information om förskola

Allmän förskola gäller för barn mellan tre och fem år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 525 timmar per läsår.  Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola

Allmän förskola omfattar samma terminstider och lovdagar som förskoleklassen och skolan. Samma schematider gäller för en termin i taget och bestäms i samråd med personal på förskolan.

För barn som är inskrivna hos dagbarnvårdare, innebär det att man antingen är kvar hos dagbarnvårdaren som vanligt eller att man begär överflyttning till förskoleverksamhet. Det går inte att kombinera vistelse hos dagbarnvårdare med allmän förskola. Även 3-5-åringar hos dagbarnvårdare omfattas av regeln om reducerad avgift.

För hemmavarande barn innebär denna möjlighet att barnet får vara i förskola 525 timmar per läsår. Det kommer inte att anordnas särskild verksamhet eller särskilda grupper för dessa barn utan barnet går in i den befintliga verksamheten. Det är givetvis frivilligt att delta i den allmänna förskolan.

Skolskjuts anordnas inte, utan vårdnadshavarna får själva se till att barnen kommer till förskolan, om man önskar delta.

Ansök om plats

Här kan du ansöka om plats för ditt barn i kommunal förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) eller fritidshem.

  • Gör din ansökan senast fyra månader före det datum du vill ha en placering.
  • Behöver du i efterhand ändra något i den inskickade ansökan så kontaktar du skolans administratör.
  • Vid uppsägning av plats gäller två månaders uppsägningstid.

Ansökan om plats hos privat utförare i Mörbylånga kommun

Om du vill ansöka om plats på privat eller enskild förskola/fritidshem vänder du dig direkt till aktuell skola.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-11-23 Publicerad: 2023-05-09 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp