Till innehåll på sidan
Bygga nytt

Nybyggnad av verksamhet

Här kan du hitta information om bygglov för verksamheter - till exempel nybyggnad av industri, kontor, skola, med mera.

Bygglov behövs alltid

Du behöver alltid bygglov för att bygga en ny verksamhetslokal

 • Titta i kommunens karta vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens karta!

Allt du behöver veta om bygglov för verksamhet 

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 23 400 - 106 800 kronor

Dessa handlingar behöver du  för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst
 • anmälan kontrollansvarig
 • situationsplan på en nybyggnadskarta
 • markplaneringsritning
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • exteriörredovisning med illustrationer
 • arearedovisning.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • parkeringsutredning
 • tillgänglighetsutlåtande.
 • dagvattenutredning
 • bullerutredning
 • brandskyddsbeskrivning.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp