Till innehåll på sidan

Invasiva arter

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald både i Sverige och globalt.

Det kan vara via barlastvatten, via livsmedel eller i resväskan hem från semestern i ett annat land som en art med människans hjälp flyttats från sitt ursprungliga utbredningsområde och som sedan snabbt sprider sig. Du har säkert hört talas om växten parkslide som orsakar stora problem eftersom den är väldigt svår att bli av med.

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald både i Sverige och globalt.

Varför är det ett problem?

När en art som inte hör hemma i ett ekosystem sprids orsakas skador på naturen. Exempelvis kan växter tränga ut andra växter eller vara giftiga, djur kan sprida sjukdomar eller äta upp eller konkurrera ut andra djurarter eller sprida sjukdomar.

Invasiva främmande arter medför även mycket stora samhällskostnader på grund av skadorna de orsakar för infrastruktur, olika näringar och för bekämpningen av dem. När en invasiv främmande art har etablerat sig på en ny plats kan det vara väldigt svårt att bli av med den.

Vad måste jag göra för att minska spridningen?

Som privatperson har du vissa skyldigheter när det gäller att förhindra att invasiva arter kommer in i landet och sprids. Det handlar mest om att göra rätt när du hanterar invasiva växter i din trädgård eller dina exotiska husdjur som kan bli invasiva om de kommer ut i naturen. Otillåtna komposter på kommunal mark där boende slänger växtrester av olika slag från sin egen trädgård riskerar att sprida invasiva arter vidare ut i naturen.

Hur bekämpas det?

Detta är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att kunna bekämpa det. Förebyggande arbete är det bästa sättet för att stoppar de invasiva arterna. De som ändå kommer får fäste i ett område utanför sin naturliga miljö måste snabbt upptäckas och bekämpas.

På Naturvårdsverkets websida hittar du information om invasiva arter och hur de bekämpas. Tänk på att du själv inte får utföra åtgärder på kommunal mark.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp