Till innehåll på sidan

Värmepump

Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du anmäla till miljöverksamheten.

För värmepump som utvinner värme ur luft behövs ingen anmälan.

Anmälan ska göras i god tid innan anläggandet av värmepumpsanläggningen sker.

Om borrning för bergvärme kommer att ske närmare än 10 meter från grannfastighet ska du ha ett skriftligt medgivande från grannen, så kallat granneintyg. Detta ska bifogas anmälan.

Inom vattenskyddsområde

Värmepumpsanläggning är förbjudet inom inre vattenskyddsområde och tillståndspliktigt inom yttre vattenskyddsområde.

Vill du läsa mer? Här finns en länk till SGUs vägledning för att borra brunnar.

Här kan du ansöka via e-tjänst

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp