Till innehåll på sidan

Vid vattenbrist av kommunalt vatten

I Mörbylånga kommun finns flera vattenverk vilket gör att vi kan leda om vatten i vårt ledningsnät från olika vattenverk. Det gör att vår dricksvattenförsörjning är relativt robust och mindre känslig för störningar.

Vid ett större avbrott i dricksvattenproduktionen eller en större samhällsstörning som berör det kommunala dricksvattennätet kan Mörbylånga kommun under en period behöva distribuera nödvatten från tankar.

Nödvatten – Det nödvändigaste dricksvattnet

Kommunen har ansvar att se till att det finns tillräckligt med det nödvändigaste dricksvattnet till de som är abonnenter. Detta vatten kallas nödvatten.

Nödvatten innebär att dricksvatten kan hämtas i kärl från tank inom det området som berörs av avbrottet. Nödvatten är i första hand till för dryck och matlagning.

Hur mycket vatten kan jag hämta?

För att nödvattnet ska räcka till alla är det viktigt att inte hämta mer än som behövs. Beräkna tilldelningen 3 liter per person och dygn. Till att spola på toaletten, diska och tvätta dig kan du hämta vatten från sjö, trädgårdstunna eller liknande.

Placering av nödvattentankar

Nödvattentankar placeras i områden med kommunalt dricksvattennät och där det är avbrott under en längre tid. Var tankarna placeras kommuniceras på kommunens webbplats och via kommunens app. Tankarna fylls sedan på kontinuerligt så länge behov finns.

Ta med egna kärl att hämta vatten i!

Du måste själv ha med dig rena kärl för att ta hem vattnet.

Prioritering vid vattenbrist

Vid en kris med brist på vatten kan det behöva göras en prioritering av vilka som ska få nödvatten av kommunens abonnenter i ledningsnätet. Prioritet ges till de som bedöms mest sårbara, det kan till exempel gälla äldreboenden, förskolor och verksamheter som klassas som samhällsviktiga.

Beroende på hur omfattande störningen är, kan det dröja kortare eller längre tid innan vi har fått nödvattentankar på plats.

För dig som har fastighet med egen brunn

Vid fastigheter med egen brunn, är det fastighetsägaren själv som har ansvar för vattnet. Kommunen är endast skyldiga att ombesörja vatten för hushållsändamål där bebyggelsen består av minst 20 fastigheter och att det finns behov av vatten och avlopp för att skydda miljön eller människors hälsa.

Nödvatten via vattenkiosk samt tappställen

För att underlätta för de hushåll i bebyggelse med mindre än 20 fastigheter tillhandahåller kommunen nödvatten via en vattenkiosk samt vid flera tappställen placerade runt om i kommunen.

För att tillgång till att hämta vatten i vattenkiosken behövs en tagg. Kontakta VA för att få tillgång till en tagg. Tänk på att under en händelse blir det fort kö för att kontakta VA. Kontakta Servicecenter för adresser till tappställen.

Du ansvarar själv för att ta med dig egna rena kärl.

Mer information och kontakt

Har du fler frågor kring vårt dricksvatten eller nödvatten är du välkommen att höra av dig. Kontakta vårt servicecenter så kopplar de dig rätt.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-06-07 Publicerad: 2023-04-17 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp