Till innehåll på sidan

Vår idé om ett klimatsmart samhälle

Vårt mål är en kommun där sol, vind, vatten och andra hållbara biobaserade källor ger oss den energi vi behöver. Det kallar vi en fossilbränslefri kommun och dit vill vi nå till år 2030.

En tuff och viktig utmaning

Målet innebär att vi i kommunen ska sluta föra in oljebaserade bränslen (kol, olja, bensin och diesel) och själva producera lika mycket eller mer förnybar energi av till exempel biobränsle, sol- och vindkraft som vi gör av med.

Hur når vi dit?

Att vara en klimat- och energismart kommun handlar om mer än att fasa ut oljepannor och byta ut glödlampor. I vår klimatstrategi har vi planerat vad vi som jobbar på kommunen ska göra men vi behöver vara fler som tänker om.

Vad gör vi redan nu?

Kommunen har satt upp flera laddningsstolpar för elbil till våra verksamheter och fler väntas. Vi har bytt ut stor andel av kommunbilarna till el- och biogasdrift och köpt in elcyklar för till exempel hemtjänst och förskolor och vi jobbar med att minska farliga ämnen i våra förskolor. Flygresor och bilresor med fossila bränslen klimatkompenseras sedan flera år. De pengar som samlas in via klimatkompenseringssystemet återinvesteras i klimatsmart resande. Dessutom rullar kollektivtrafikens bussar på biogas och Ölands andra tankställe för biogas har öppnat.

Så kan du leva mer klimatsmart

Känner du också att vi behöver hitta nya sätt att tänka och handla som tär mindre på vår miljö och våra gemensamma resurser? Här kommer våra bästa tips om hur du skapar dig en mer klimatsmart vardag.

Det här är tips om vilka val du kan göra i din vardag som minskar din livsstils negativa påverkan på vår miljö och vårt klimat. Tänk på att ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Ta cykeln

Att cykla är både hälsosamt och bra för miljön. Varannan bilresa i Sverige är under 5 kilometer. Tycker du att det är tungt att cykla finns det många bra elcyklar att välja på.

Res klimatsmart

Om inte cykel fungerar, försök att resa kollektivt antingen med buss eller samåk med andra, gärna i en bil som drivs av förnybara bränslen. För längre resor, välj gärna tåget, till Stockholm finns dessutom en direkt bussförbindelse.

Spara på vatten och energi

Du kan spara vatten genom att till exempel vattna med regnvatten i din trädgård, bara köra fulla tvätt- och diskmaskiner och inte låta kranen rinna i onödan. Sparsamhet med el hemma är smart både för plånbok och miljö.

Låna en elmätare

Elmätare finns att låna på biblioteken i Mörbylånga, Färjestaden och Degerhamn.

Med elmätaren kan du mäta dina elektriska apparaters elförbrukning och få en uppfattning om vilka apparater i ditt hem som drar mest och minst ström.

Tänk på maten du äter

Närodlade, säsongsanpassade livsmedel bidrar till ett levande landskap och ger korta transporter. Ekologiska varor har odlats utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Smaka och lukta på maten innan du kastar den. ”Bäst-före” betyder inte ”oätligt-efter”.

Tänk på vad du handlar

Du kan påverka mycket genom att tänka till också när du köper saker. Behöver du köpa, eller kan du låna, hyra eller köpa begagnat. Välj hållbara material. Är inte en upplevelse som en teaterbiljett eller matvandring en bra present?

Recirkulera mera

Ditt avfall kan bli någon annans råvara. Ju mer du källsorterar, desto mer material kan vi recirkulera. Matavfall blir biogas och papperet i en tidning kan återanvändas sju gånger. Vill du bli av med saker, ge bort eller sälj i första hand. Håll utkik efter second-hand-butiker. Du kan kanske dela din gräsklippare och plåtsax med andra.

Njut av solen

Äger du din fastighet kan du sätta upp solceller eller en solfångare på ditt eget tak. Kan eller vill du inte sätta upp egna solceller kan du köpa andelar någon annanstans.

Håll Öland rent och plocka upp skräp

Lägg skräp i papperskorgen eller lämna till återvinningsstation. Mer än 1000 personer i kommunen deltog i maj under kampanjen Håll Sverige Rent.

Var rädd om Östersjön

Du kan vårda Östersjön genom att enbart tömma latrin i kommunens båtlatriner och att hålla stränderna rena från skräp.

Semestra hemma

Packa fikakorgen och upptäck allt spännande som finns i kommunen. Det finns fina vandrings- och cykelleder. Ut och njut, till exempel av Södra Ölands världsarv.

Klimatkompensering

Vi vill att alla samhällsbetalda person- och godstransporter i Kalmar län ska vara klimatneutrala. För att nå dit måste offentliga sektorn välja klimatsmart resande framför bil och flyg som drivs med fossila bränslen, eller skippa resan helt!

Mörbylånga kommun klimatkompenserar sedan snart tio år resor som sker i kommunal verksamhet. En avgift genereras för resor med flyg och med bil med fossilt bränsle. Avgiften höjs vart tredje år för att det ska bli allt mer oattraktivt för verksamheterna att resa med ett högt klimatavtryck.

Pengarna som samlas används för att finansiera klimat- och miljöförbättrande åtgärder som underlättar för kommunanställda att resa och agera klimatsmart. Det kan handla om inköp av elcyklar, webbmötesutrustning, ruttoptimeringsinsatser, laddstolpar för elfordon eller andra bra idéer som dyker.

Energieffektivisering

I arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun 2030 effektiviserar vi energianvändningen i de kommunala byggnaderna, såväl i kommunhuset som t.ex. i våra skolor och äldreboenden. Vi måste även minska energiåtgången och klimatpåverkan från våra transporter. Mörbylånga kommuns inriktning för nyanskaffning av fordon är biogas och el. Mörbylånga kommun har avtal på att elbilarna laddas på grön el.

Vi arbetar även för att höja andelen nyttjad kollektivtrafik och använder webbmötesteknik och resfria möten. En stor del av kollektivtrafiken körs på biogas. De fordon som inte kan köras på biogas kommer att drivas med syntetiskt biobränsle HVO (HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil eller vätebehandlad vegetabilisk olja).

Klimatsmart mat

Ungefär en tredjedel av medelsvenskens utsläpp av växthusgaser kommer från maten som vi äter. Ett sätt att minska den negativa klimatpåverkan är att titta på hur det ser ut på din tallrik. Tänk även på hur maten reser från affären till ditt hem. En klimatsmart matkasse tillsammans med ditt hållbara resande är den bästa kombinationen!

En klimatsmart måltid är anpassad efter vad säsongen ger.

Sex enkla saker att tänka på när du vill äta klimatsmart

 • Tänk säsong
  Välj produkter som producerats nära dig i tid och rum.
 • Släng mindre
  Det är onödigt att köpa för mycket mat som blir dålig innan du äter upp den.
 • Ät kött på hållbar nivå
  Minska mängden kött och välj smart bland köttslagen.
 • Välj rätt fisk
  Välj gärna fisk som är KRAV eller MSC-märkt.
 • Välj ekologiskt
  Ekologiska produkter innehåller inte gift.
 • Handla utan bil
  Använd inte bilen om du inte måste. Cykla och gå ger fin motion och hälsa.

Klimatsmart mat i förskola och skola

Mörbylånga kommun arbetar för att öka andelen ekologiska och närproducerade produkter inom förskola och skola. Testa gärna själv hur du kan ställa om dina matvanor och varför inte inspirera din granne, vän eller kollega också?

Kontakta gärna oss

Om du vill ha fler tips om hur man kan leva mer klimatsmart, kontakta gärna vår Miljö- och klimatstrateg.

Peter Marklund, Näringslivschef

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-12-18 Publicerad: 2023-04-27
Gå till topp