Till innehåll på sidan

Så bedömer vi om ett träd ska tas ned

Varje år får vi in önskemål från kommuninvånare om att vi ska ta ned träd i kommunen. Vi bedömer varje träd individuellt för att avgöra om det ska tas ned eller inte.

Björkkronor i vårskrud

Björkkronor i vårskrud.

När tar vi ned träd?

  • När risk finns att trädet kan falla och orsaka skador på människor eller egendom, så kallade riskträd.
  • Av säkerhetsskäl, då trädet är för högt över vägar eller blockerar sikten i trafiken och då beskärning inte är tillräckligt.
  • Då nedtagning av trädet gynnar andra träd och deras möjligheter till tillväxt och långt liv.
  • Då nedtagning av trädet främjar syften och miljöer som stöder gemensamma värden och behov.

När tar vi inte ned träd?

Vi tar inte ned ett träd endast för att det:

  • Skuggar.
  • Fäller löv.
  • Skymmer utsikten.
  • Då nedtagningen av trädet endast gynnar en eller några enstaka personer.

Gator och service

Har du frågor gällande nedtagning av träd? Kontakta gärna oss på Gator och service.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-23 Publicerad: 2023-11-23 Informationsägare: Service
Gå till topp