Till innehåll på sidan

Rökfria miljöer

Nuvarande lag som reglerar rökfria utomhusmiljöer trädde i kraft 1 juli 2019.

Vilka utemiljöer ska vara rökfria?

Den 1 juli 2019 trädde nuvarande lag i kraft som reglerar rökfria utomhusmiljöer.

Nuvarande tobakslag syftar till att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för rök på offentliga platser. Lagen innehåller därför bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Det innebär att de platser som redan tidigare var rökfria fortsätter att vara det (till exempel förskolor och skolor med gårdar, inne på serveringar med mera). Den uppdaterade lagen gäller nu även uteserveringar, lekplatser, idrottsanläggningar, perronger och hållplatser samt entréer till alla rökfria miljöer.

De rökfria miljöerna innefattar inte bara rökförbud för cigaretter utan även till exempel e-cigaretter och vattenpipor.

Vid entréer behöver det rökfria området vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna där det är rökförbud. Syftet med rökfria entréer är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för rök.

För uteserveringar finns ingen möjlighet till undantag och ett serveringsställe får inte ha särskilda rökområden på sin uteservering.

Förbudet för inhägnade idrottsplatser gäller även om arenan används till annat, exempelvis konsert eller utställning.

Rökförbudet gäller även områden utomhus i anslutning till av- och påstigning för kollektivtrafik, som till exempel vid busshållplatser, perronger och taxizoner. Även biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden berörs av rökförbudet.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller förfogar över en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Askkoppar

Det får inte finnas några askkoppar inom de rökfria områdena eller i närheten av entréer till rökfria områden. Besökare ska kunna ta sig in till rökfria miljöer utan att utsättas för rök.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte följs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig till Miljöverksamheten.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp