Till innehåll på sidan

Skola / Arbetsliv (SKAL)

Hur jobbar vi med samverkan mellan skola och arbetsliv?

Tjänstepersoner på kommunen inom utbildning och näringsliv har tillsammans arbetat fram en plan för hur företag och elever ska ges möjlighet att samverka mer. Det finns skolor som samverkar med arbetslivet redan men det är inte likvärdigt och vilar ofta på personliga kontakter. För att alla Mörbylånga kommuns elever ska garanteras en utbildning där omvärlden och närsamhället inkluderas behövs en SKAL-plan.

I arbetet har också Linnéuniversitetet varit en del med Kampradprojektet Ett nytt platsoberoende entreprenörskap på landsbygden vars övergripande syfte är att, i samarbete med landsbygdskommuner, undersöka och utveckla förutsättningarna för landsbygdens skola att öka undervisningens kvalitet och att förbereda eleverna för entreprenörskap i en digital värld.

Vi har valt att starta planen med fyra årskurser för att underlätta och kvalitetssäkra implementering av den. Sen kan den komma att byggas på. SKAL-planen ska utvärderas och revideras efter varje läsår.

Dessa verksamheter och aktiviteter kommer eleverna möta: Ölands bank som berättar om privat- och företagsekonomi, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) besök på gårdar, Prao, mässa med företag och elever, digitala möjligheter.

Nedan kan du läsa planen och se vad som är planerat att göra för de fyra årskurserna som vi startar med.

Ta emot en praoelev – registrera ditt företag på Samverkan.nu!

I slutet av september/början på oktober är det dags för niorna från Färjestadens högstadium och Skansenskolan att gå ut på prao igen. Att ta emot en elev till ditt företag är en investering för framtiden. Du får möjligheten att träffa framtidens arbetskraft och visa upp din verksamhet. I höst inför de kommunala högstadieskolorna dessutom en ny webbplattform för att förenkla administrationen kring prao.

In och registrera ditt företag redan idag!

Så här tycker Ziwa Mekanisk tillverkning om prao

Micke Stening som är produktionstekniker ZIWA Mekanisk Tillverkning fick äran att vara handledare åt en åttondeklassare från Skansenskolan under en vecka.

Hur har det varit att ta emot en praoelev? 

Micke Stening tyckte det gick bra att ha en praoelev på företaget en vecka. Han försökte att visa upp företagets olika områden och lät eleven gå runt hos olika anställda. Micke betonar vikten av att ta emot praoelever för att visa vilka yrken som finns därute. Praon kan inspirera inför framtiden!

en elev och en handledare vid en datorskärm
Här visar handledare på Ziwa hur praoeleven från klass 8 ska använda skärmen.

Varför det är viktigt att näringslivet tar emot praoelever?

Sammanfattningsvis är det viktigt att näringslivet tar emot praoelever eftersom det främjar erfarenhetsutbyte, karriärförberedelse, ökad motivation, arbetskraftsutveckling och samhällsengagemang. Genom att ge unga människor möjlighet att lära sig och växa i en verklig arbetsmiljö bidrar näringslivet till deras framtida framgång och samhällets utveckling.

Kontakta gärna vår Studie- och yrkesvägledare Kristin för mer information

Kontakta:

Kristin Lock, Studie- och yrkesvägledare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-06-29 Publicerad: 2023-04-27
Gå till topp