Till innehåll på sidan

Barnomsorg under kväll, natt och helg

För vårdnadshavare som har behov av plats för sina barn på kvällar, helger eller nätter erbjuder Mörbylånga kommun plats på Gullvivans förskola (avdelning Ankaret) i Färjestaden.

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunerna att anordna kvälls-, natt-, och helgomsorg. Det är upp till varje kommun att besluta i vilken omfattning den servicen skall erbjudas kommuninvånarna. Det finns ingen garantitid eftersom det finns begränsat antal platser.

Rätt att söka omsorg på obekväm arbetstid?

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år vars vårdnadshavare arbetar under obekväma arbetstider och saknar möjligheter att ordna barnomsorgen själva.

En individuell behovsbedömning görs i samband med ansökan. Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande samt avse ordinarie arbete.

Ansökningsförfarande

Ta kontakt med skoladministratör så får du information om vad du ska tänka på när du skriver din ansökan.

Följande handlingar, som du får via skoladministratören, ska bifogas ansökan:

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsgivaren som styrker vårdnadshavares arbetstid
  • Arbetstidsschema för vårdnadshavares anställningar

Öppettider

Vardagar: 17.00 – 08.00
Helger: fredag 17.00 – måndag 8.00

Vi har öppet året runt alla dagar och vi har inte semesterstängt.

Vid akut sjukdom eller skada hos personal kan kommunen i vissa fall inte med kort varsel lösa behovet av omsorg under obekväma arbetstider. Vid dessa fall återgår ansvaret till vårdnadshavarna att lösa omsorgsfrågan.

Schema

Det ska finnas ett i förväg överenskommet schema. Barnets vistelsetid styrs av vårdnadshavarens arbetstid och restid. Det ska röra sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov.

Kostnad

Kostnaden beräknas på samma sätt som barnomsorg på dagtid.

Transport

Vårdnadshavare ansvarar för att barnets transporter till och från förskolan Gullvivan. Kommunen ordnar inga transporter.

Uppsägning av plats

När ditt behov av omsorg på oregelbundna arbetstider inte längre finns lämnas skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är alltid 2 månader. Avgift utgår under uppsägningstiden.

Frånvaro

Om ditt barn blir sjuk eller är ledig så meddela detta så snart det går. Meddela oss dagen innan barnet är tillbaka. Om du som vårdnadshavare blir sjuk, har semester eller annan ledighet så är barnet hemma.

Kontakter OB-omsorg

Här hittar du kontaktuppgifter till OB-omsorg.

Cecilia Lagström, Skoladministratör

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-08-30 Publicerad: 2023-05-10 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp