Till innehåll på sidan

Barnomsorg under kväll, natt och helg

Är du vårdnadshavare och har behov av plats för ditt barn på kvällar, helger eller nätter? Mörbylånga kommun erbjuder plats på Ankaret som ligger i anslutning till Gullvivans förskola i Färjestaden.

Det finns inte någon lagstadgad skyldighet att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid (kvälls-, natt-, och helgomsorg) men Mörbylånga kommun har beslutat erbjuda det som en god service för vårdnadshavare som arbetar på oregelbundna arbetstider.  

Verksamheten omfattas inte av platsgarantin (fyra månader från det ansökan lämnats in) eftersom det finns ett begränsat antal platser. Ditt barn kommer kombinera platsen på Ankaret med den ordinarie plats som hen har på respektive förskola eller fritidshem. 

Rätt att söka omsorg på obekväm arbetstid?

Omsorg på obekväm arbetstid gäller för barn från och med ett 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.  

Rätt att söka har de vårdnadshavare/sammanboende som har sitt ordinarie arbete (gäller inte timanställning) förlagt till kvällar, nätter och/eller helger och saknar möjligheter att ordna barnomsorgen själva till sitt barn. Både vårdnadshavare och barn ska vara folkbokförda i Mörbylånga kommun för att kunna ansöka om plats.

Omsorgsbehovet ska vara utan avbrott över tid då det inte gäller för enstaka behov eller tillfällen.

Ditt barn ska klara av:

  • att vistas i grupp med barn som skiftar i åldrar och mängd varje gång barnet är i verksamheten 
  • att möta olika personal vid varje tillfälle barnet är i verksamheten 
  • att vistas i de befintliga lokalerna 

Rektor gör en enskild individuell behovsbedömning görs bedömning av behovet i samband med ansökan av rektor. 

Ansökningsförfarande

Har du rätt att söka barnomsorg på obekväm arbetstid? Välkommen att mejla skoladministratör för att få ansökningshandlingar. De handlingar du kommer få är:

  • Ansökningsblankett
  • Intyg från arbetsgivaren som styrker vårdnadshavares arbetstid
  • Arbetstidsschema för vårdnadshavares anställningar

Dessa handlingar ska fyllas i och skickas inskannade via mejl till Cecilia.Lagstrom@morbylanga.se eller skickas per post till: Törnbottenvägen 39, 386 90 Färjestaden

Barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-omsorgen) beviljas i maximalt i 12 månader. Önskas förlängning krävs en ny komplett ansökan med tjänstgörningsschema och arbetsgivarintyg. Platsen upphör automatiskt om förnyad ansökan inte har skickats in efter stoppdatum för placering.  

Information och öppettider

Öppettider

Vardagar: 17.00 – 08.00
Helger: fredag 17.00 – måndag 8.00

Vi har öppet året runt alla dagar men under fyra veckor sommartid slår förskolor och fritidshem samman sina verksamheter. Vanligtvis är detta under veckorna 28–31. Under sommaren är schemaläggningsperioden längre vilket innebär att vi vill ha ert önskade schema för mer än fyra veckor framåt.

Vid akut sjukdom eller skada hos personal kan kommunen i vissa fall inte med kort varsel lösa behovet av omsorg under obekväma arbetstider. Vid dessa fall återgår ansvaret till vårdnadshavarna att lösa omsorgsfrågan.

Schema

Det ska finnas ett i förväg överenskommet schema somm gäller minst i fyra veckor. Barnets vistelsetid styrs av vårdnadshavarens arbetstid och restid. Det ska röra sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov.

Avgift

Avgiften beräknas på samma sätt som barnomsorg på dagtid. Läs mer HÄR

Transport

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för barnets transporter till och från Ankaret (förskolan Gullvivan.) Kommunen ordnar inga transporter. 

Uppsägning av plats

När ditt behov av omsorg för ditt barn på oregelbundna arbetstider inte längre finns kontaktar du skoladministratören så får du en uppsägningsblankett. Den fyller du i och skickar tillbaka. Uppsägningstiden är alltid två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in till kommunen. Under uppsägningstiden betalar man avgift. Det går bra att använda platsen under uppsägningstiden.  

Har ditt barn en plats på Ankaret men ni använder den inte?

Om ni inte använder platsen under två månader kommer vi bedöma den som avslutad.

Frånvaro

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt  vill vi att du meddelar detta så snart det går. Vi vill också att du meddelar oss dagen innan barnet är tillbaka. Om du som vårdnadshavare blir sjuk, har semester eller annan ledighet så måste barnet vara hemma. 

Hitta till OB-verksamheten Ankaret

Ankaret ligger i anslutning till Gullvivans förskola på Vintergatan 3 i Färjestaden. Det är en egen verksamhet och är helt separerad från övriga ordinarie verksamheter.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till rektor och skoladministratör för OB-omsorgen

Cecilia Lagström, Vikariesamordnare, Skoladministratör

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-03-06 Publicerad: 2023-05-10 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp