Till innehåll på sidan
Ljusanordning

Ljusanordning

En ljusanordning sprider ljus för att lysa upp något, t ex en plats eller byggnad. Om din ljusanordning påverkar omgivningen kan du behöva bygglov.

Bygglov kan behövas

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning inom detaljplanelagt område, om det kan störa omgivningen
  • sätta upp en ljusanordning på eller nära en byggnad eller ett område inom en värdefull kulturmiljö.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning utanför detaljplanelagt område.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner! Jag vill läsa mer om ljusanordning hos Boverket!

Allt du behöver veta om bygglov för ljusanordning

Handläggningstid: 1 - 10 veckor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • situationsplan
  • en fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
  • detaljritning i skala 1:100
  • förslag på kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp