Till innehåll på sidan

Samhällsorientering (so)

Tycker du att det är lite svårt att förstå hur saker fungerar här? Du är inte ensam.  Det finns en kurs för dig som är ny i Sverige. Kursen är på ditt modersmål och handlar om det svenska samhället. Den heter samhällsorientering och den kallas ofta för SO. Där får du svar på många av dina frågor. 

Välkommen till Sverige och Mörbylånga kommun!

Mörbylånga kommun erbjuder samhällsorientering i Mörbylånga, Kalmar eller på distans.  

Vem får anmäla sig till kursen samhällsorientering (SO)?

Lagen gäller för nyinvandrade vilka har beviljats (fått godkänt) uppehållstillstånd:

 • som flykting,
 • som alternativt skyddsbehövande,
 • som vidarebosättning enligt FN-kvot,
 • som särskilt ömmande skäl,
 • anhörig till person med ovanstående skäl till uppehållstillstånd.

Personen ska dessutom ha:

 • fyllt 18 år men inte 65 år,
 • vara folkbokförd i kommunen och
 • vara folkbokförd för första gången i Sverige inom tre år.

Samhällsorientering erbjuds inte till:

 • medborgare i ett EU (Europeiska unionen) / EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller Schweiz,
 • gymnasiestuderande,
 • arbetskraftsinvandrare,
 • gäststuderande eller gästforskare.

Hur lång är kursen i samhällsorientering?

Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att göra det lättare och snabba på etableringen i arbetslivet.

Vad innehåller kursen?

Samhällsorienteringen ska innehålla åtta obligatoriska (nödvändiga) delar:

 1. Att komma till Sverige.
 2. Att bo i Sverige.
 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
 4. Individens rättigheter och skyldigheter.
 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
 6. Att påverka i Sverige.
 7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
 8. Att åldras i Sverige.

Anmälan samhällsorientering (SO)

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss som arbetar med integrationsfrågorna på Arbetslivscentrum

Arbetslivscentrum (ALC)

Nazwa Liazgie, integrationshandläggare Arbetslivscentrum

Madelén Karlsson, arbetsmarknadscoach Arbetslivscentrum

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Kultur- och fritid
Gå till topp