Till innehåll på sidan

Avfall från företag

Återvinningsstationerna i kommunen är bara till för hushållen. Företag får inte lämna sitt avfall där. Verksamhetsavfall som är icke farligt avfall så som plast, kartong och metall kan lämnas sorterat mot en avgift på återvinningscentralerna

Farligt avfall

Företag får inte lämna farligt avfall så som impregnerat trä, färgavfall, spillolja etcetera på återvinningscentralerna utan ska istället ta kontakt och teckna avtal med något av de företag som sköter hämtningar. Transportföretaget ska ha tillstånd för att transportera farligt avfall och kan ofta hjälpa till med den utökade anteckningsskyldigheten.

 Utökad anteckningsskyldighet

Anteckningsskyldigheten gäller alla företag och verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, hanterar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Dessa verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det finns inga undre gränser för hur mycket farligt avfall som ska rapporteras till Naturvårdsverket. Inloggning sker med bank-id.

Skärpta krav på sortering av bygg- och rivningsavfall

Från den 1 augusti 2020 har lagstiftningen kring bygg- och rivningsavfall skärpts. Avfallet ska sorteras på plats, det gäller som minimikrav vissa material som är tydligt uppräknade i Avfallsförordningens (2020:614) 3 kap. 10, 11 §. Detta gäller även privatpersoner, till exempel en villaägare som renoverar eller bygger ut. Vilka krav som gäller kan du läsa mer om hos Naturvårdsverket.

Tillsynsmyndigheten kan i det enskilda fallet ge dispens från kraven på sortering av bygg- och rivningsavfall. Dispensen får ges där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Du kan söka om dispens via e-tjänsten nedan.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp