Till innehåll på sidan
Attefallsåtgärd

Attefallstakkupa

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det istället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Anmälan behövs alltid

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om

 • takkuporna byggs på ett en- eller tvåbostadshus
 • du bygger högst två takkupor
 • det efter uppförandet finns högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna inte innebär något ingrepp i bärande konstruktion, som till exempel takstolar.
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallstakkupa ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i eller är särskilt värdefull för kulturmiljön.

  Osäker på om detta gäller dig?

  Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

   

Ja, ta mig till kommunens karta! Jag vill läsa mer om attefallstakkupa hos Boverket!

Allt du behöver veta om anmälan för attefallstakkupa

Handläggningstid: 1-4 veckor
Kostnad: ca 5 100 - 8 300 kronor

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan via e-tjänst
 • situationsplan
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • konstruktionsritningar om du ska göra ingrepp i bärande konstruktion.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp