Till innehåll på sidan

Sandbäck, Åby, Sandby och Södra Sandby

Kommunalt VA byggs ut till orterna söder om Gårdby med förväntat slutförande i januari 2024.

Projektet är nästa etapp i utbyggnaden av kommunalt VA på Ölands östra sida. Stora delar av entreprenaden närmar sig slutförande och förhoppningen är att kunna erbjuda kommunala vattentjänster till boende längs sträckan i januari 2024. Entreprenör för etappen är Kanonaden AB.

Överföringsledningarna för vatten och spillvatten är ett långtgående projekt som startade med utbyggnad mellan Färjestaden och Norra Möckleby/Gårdby. Huvudmålet är att koppla samman vattenverken i Tveta och Triberga för att skapa ett säkrare vattensystem och en säker och miljömässigt hållbar hantering av avloppet på östra sidan. Det är i samband med anläggandet av överföringsledningen som vi passar på att ansluta de byar som passeras till kommunalt vatten och spillvatten.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-12-08 Publicerad: 2023-05-11 Informationsägare: Taxefinansierad verksamhet
Gå till topp