Till innehåll på sidan

Social omsorg

Social omsorg innefattar flertalet verksamheter som alla lyder under Socialnämnden.

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom bland annat vård och omsorg, omsorg om personer med funktionsvariation, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Tre lagar – socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade – utgör grunden som verksamheten vilar på. De kompletteras av lagstiftning och föreskrifter om bland annat sekretess, dokumentation och patientsäkerhet.

Socialchef

Verksamhetsområdeschef

Ann-Katrin Ståhl, Socialchef

Verksamhetschefer

Social omsorg

Malin Furberg, Individ- och Familjeomsorgschef

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFV (Omsorg om personer med funktionsvariation)

Sofi Ludvigsson Ferm, Verksamhetschef Äldreomsorg

Individ och familjeomsorgen (IFO)

Chefer

Jonas Eriksson, Enhetschef IFO

Pernilla Boqvist, Enhetschef bistånd

Viktoria Gustavsson Dimond, Enhetschef, Barn & Familj, Familjerätt & Familjehem, Vuxen & Försörjning

Hälso- och sjukvård

Chefer och ytterst ansvariga

Anders Törnblom, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Fredrik Lilja, Demenssjuksköterska

Henrik Palmgren, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ingegerd Sjöstrand, Enhetschef för rehab-enheten

Marion Rasmussen Nilsson, Enhetschef för sjuksköterskorna, Hemsjukvård

Omsorg om personer med funktionsvariation (OFV)

Bostad särskild service SoL/LSS

Enhetschefer

Dennis Johansson, Enhetschef OFV

Emma Lundberg, Enhetschef OFV

Martin Wahlström, Enhetschef OFV

Sandra Olsson, Enhetschef OFV

Torborg Karlsson, Enhetschef bemanningen

Åsa Solberg, Enhetschef OFV

Dag- daglig verksamhet SoL/LSS

Enhetschefer

Per Lindgren, Enhetschef OFV

Martin Wahlström, Enhetschef OFV

Personlig assistans

Enhetschefer

Emma Lundberg, Enhetschef OFV

Åsa Solberg, Enhetschef OFV

Äldreomsorg

Särskilt boende

Enhetschefer

Beatrice Solhjort, Enhetschef Äppelvägen Avd C, D & E, natt & dagverksamhet

Maria Lindborg, Enhetschef Rönningegården Korttid- och växelboende Alvaret och Kvarnen, Lunden, träffpunkt Lyckan och nattpersonal

Maria Palm, Enhetschef Villa Viktoria

Patrick Jenkinson, Enhetschef SÄBO Lindero

Tova Andreasson, Enhetschef Rönningegården demensboende och omsorgsboende, avdelningar Solen och Vinden, Stranden, Hamnen och Fyren

Hemtjänst

Enhetschefer

Greger Lilliebladh, Vik Enhetschef Mörbylånga Inne och Ute

Jenny Westerlund, Enhetschef hemtjänst Färjestaden Söder och Väster

Joakim Östh, Enhetschef hemtjänst Färjestaden City, nattpatrullen

Johanna Mellborg, Vik Enhetschef Degerhamn Norr och Söder

Övrigt

Ansvar och roller

Anette Ljungqvist, Anhörigkonsulent

Debora Soto Vallejos, Verksamhetsstrateg och utvecklare IFO

Josefin Bengtsson, Socialt ansvarig socionom, SAS

Sofia Eriksson, Digitaliseringssamordnare social omsorg

Torborg Karlsson, Enhetschef bemanningen

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-08-17 Publicerad: 2023-07-18 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp