Till innehåll på sidan
Spaljé

Spaljé

Om du vill sätta upp en spaljé vid ett en- eller tvåbostadshus behöver du oftast inte bygglov.

Bygglov behövs inte

Du behöver inte bygglov om

  • du vill sätta upp en luftig avgränsning utan täckande tak, som spaljé, stängsel, eller pergola
  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • du vill sätta upp spaljén vid en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.

Bra att tänka på

  • Åtgärder som utförs i, eller nära tomtgräns – även om de är bygglovsbefriade – får inte utgöra betydande olägenhet för grannar. Det är alltid bra att kommunicera med grannarna innan du påbörjar en åtgärd
  • Det är alltid konstruktionen i sin helhet som utgör underlag för nämndens bedömning. Bedömningsgrunder är exempelvis höjd, längd, genomsiktlighet och omgivningspåverkan.
Gå till topp