Till innehåll på sidan

Buller

Det finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande. Störningskällan kan vara grannen, trafiken, industrier, fläktar, krogar med mera. En del buller måste vi dock acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat att vidta åtgärder.

Riktvärden för buller

Buller kan negativt påverka vår hälsa. Exempelvis kan buller störa vår nattsömn, leda till irritation och sänka livskvaliteten, leda till stress, minska koncentrationsförmågan samt att inlärningsförmågan försämras. Det finns riktvärden för buller fastställda av bland annat Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket. Det är den som bedriver den störande verksamheten som ska visa att riktvärdena för buller inte passerar gränsen.

Buller inomhus

Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar används Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Bullerkällorna kan vara till exempel ventilationssystem, tvättstugor eller verksamheter i fastigheten.

Buller utomhus

Störs man av buller när man har ett öppet fönster eller vid sin uteplats, eller andra ytor för utevistelse i bostadens närhet, är det Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller som används. Bullerkällorna kan vara till exempel fläktar, musik och lossning av varor etcetera.

Restauranger, offentliga lokaler och arrangemang

Om du är störd ska du i första hand prata med den verksamhet som ansvarar för störningen. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att sänka ljudnivån/åtgärda störningen.

Har du påtalat problemet för ansvarig men inget händer? Då ska du kontakta kommunen. Det är bra om du har skrivit ner datum och klockslag för när du upplevt störningen.

Vägbuller

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till ansvarig väghållare, den som ansvarar för vägens underhåll och skötsel. Kommunen ansvara ofta för mindre vägar, medan Trafikverket oftast ansvarar för de större vägarna.

Grannar som stör

Ibland är det grannarna som stör genom till exempel fester med hög musik, stegljud och skällande hundar. I så fall är det viktigt att du först och främst tar kontakt med den som stör så att den har en möjlighet att ändra sig. Om det inte hjälper kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen kontaktas.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-26 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp