Till innehåll på sidan

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

För att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt kan du som har behov få hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktionsförmåga. Oavsett om du har en funktionsvariation sedan födseln eller senare har drabbats av en skada eller sjukdom. På rehab-enheten arbetar vi med habilitering, rehabilitering och socialpsykiatri.

Habilitering/Rehabilitering

Med habilitering menas insatser till personer som har fötts med eller som tidigt i livet har fått funktionsnedsättningar. Med rehabilitering menas insatser till de med funktionsnedsättningar som har skadats senare i livet eller fått en sjukdom. Målet är dock detsamma: att skapa möjligheter att leva ett så normalt, aktivt och självständigt liv som möjligt.

Arbetsterapeuten

Kan bland annat ge dig stöd genom att

  • Bedöma och träna vardagsaktiviteter, som personlig vård eller hushållsgöromål.
  • Prova ut, ordinera och ge dig träning i att använda tekniska hjälpmedel som underlättar din vardag.
  • Bedöma behov av bostadsanpassning och ge dig intyg till din ansökan.

Fysioterapeuten

Kan bland annat ge dig stöd med

  • Bedömning, träning och behandling för dig som har nedsatt funktionsförmåga.
  • Smärtbehandling, i form av TENS  (Transkutan Nervstimulering) efter bedömning.
  • Utprovning, ordination och träning i att använda tekniska hjälpmedel för att underlätta förflyttningar.

Kostnad
Du får betala en avgift när en arbetsterapeut, fysioterapeut eller hjälpmedelstekniker gör ett besök. Du betalar även en avgift för reparation. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och om du har hjälp av till exempel hemtjänst. Hjälp med rehabilitering ingår för dig som bor i något av kommunens särskilda boenden. För dig som bor i ordinärt boende tar vi ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och om du har hjälp av till exempel hemtjänst.

Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabilitering innebär att du, efter till exempel sjukdom eller skada, utifrån dina behov och förutsättningar tränar dig så du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Rehabilitering kan till exempel bestå av gång- och förflyttningsträning eller träning att klara den personliga vården.

Vi erbjuder, under en begränsad tid, träning och rehabilitering i hemmet för dig som inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till vårdcentralen. Ibland kan även omvårdnadspersonal stötta dig med dina insatser. Vi tar fram insatser som är anpassade efter dina behov med målet att du ska klara av vardagens aktiviteter på bästa sätt.

Hemrehabilitering
Hemrehabilitering innebär intensiva träningsinsatser som sker i ditt hem under en begränsad period. Efter en sjukdom/skada och funktionsnedsättning. Träningen sker i dina vardagsaktiviteter. Syftet är att öka din självständighet och därmed möjligheten att bo kvar i ditt eget hem.

En intensiv hemrehabilitering inleds med att arbetsterapeut och fysioterapeut gör en bedömning av ditt behov. Behov av rehabilitering inklusive behov av hjälpmedel och bostadsanpassning. Planering och mål formuleras tillsammans med dig som patient i en rehabiliteringsplan. En rehabiliterings bedömning kan påbörjas redan inför en utskrivning från ett sjukhus eller från ett korttidsboende. Bedömningen kompletteras med en grundligare bedömning när du som patient är i ditt ordinarie boende. I teamet ingår även undersköterskor och rehab-assistenter, biståndshandläggare och sjuksköterskor.

Dagrehabilitering
Dagrehabilitering kan erbjudas en till två gånger per vecka. Vi erbjuder både träning i grupp och individuellt, samt social gemenskap. Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer behovet utav dagrehabilitering. Dagrehabiliteringen finns på Rönningegården i Mörbylånga.

Heminstruktör för syn och hörsel
Råd och stöd för äldre personer med syn- eller hörselproblem. Vi erbjuder även viss träning och service av de hjälpmedel som förskrivs av syn- och hörcentralerna.

Hjälpmedel

Det finns flera olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare, så kallade medicintekniska produkter. Tekniska hjälpmedel som kan underlätta och göra det möjligt för dig att självständigt utföra aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör bedömningar för samt föreskriver tekniska hjälpmedel.

Vad är ett hjälpmedel?
Ett hjälpmedel kan förebygga, underlätta eller kompensera för en nedsatt förmåga eller funktion. Det kan vara en rullstol eller rollator, eller ett kognitivt stöd som exempelvis anpassade kalendrar och klockor. Vissa enkla hjälpmedel är egenvårdsprodukter som du kan köpa på öppna marknaden, till exempel griptång och speciellt utformade husgeråd. Förhöjningsdyna är en egenvårdsprodukt som du kan köpa på öppna marknaden eller på hjälpmedelsförrådet i Mörbylånga.

Hur får jag ett hjälpmedel?
Du kontaktar kommunens rehabteam och berättar vad du tycker är svårt. En arbetsterapeut, fysioterapeut / sjukgymnast gör sedan ett hembesök. Där bedömer de ditt behov och provar ut eventuella hjälpmedel. Du får instruktioner, information och träning i hur du använder ditt hjälpmedel.

Återlämning av hjälpmedel
Återlämning kan ske till kommunens hjälpmedelsförråd.

Habilitering

Habilitering ska hjälpa dig som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning till en bättre vardag. Habiliteringen ska göras från dina egna behov och förutsättningar.

Under 2016 ändrades ansvarsfördelningen för habilitering för personer över 18 år i Kalmar län. Region Kalmar län har ansvar för specialisthabilitering och kommunerna har ansvar för habilitering i vardagen. Det spelar ingen roll vart du bor, i gruppbostad eller i det egna hemmet, det är dina behov som ska styra. Vi ansvarar även för habilitering på kommunens dagliga verksamheter.

Socialpsykiatri

Psykisk ohälsa kan påverka din förmåga att ta hand om dig själv, att umgås med andra och att arbeta, studera eller delta i aktiviteter. Hos oss kan du med långvarig psykisk ohälsa få stöd i din återhämtning för att få din vardag att fungera. Att få ihop vardagen på ett tillfredsställande sätt kan vara en utmaning. Därför erbjuds stöd av olika slag, exempelvis stöd i rutiner och vardagsstruktur och kognitiva hjälpmedel.

Telefontider Rehabiliterings enheten

Ring oss på 010-354 73 78

Just nu: Stängt

Kontaktvägar hjälpmedel

Heminstruktör för syn och hörsel, telefontid tisdagar 010-354 73 12. Återlämning av hjälpmedel, telefon 010-354 71 85.

Ingegerd Sjöstrand, Enhetschef för rehab-enheten

Henrik Palmgren, Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider, som är samma som servicecenter, se längst ner på sidan. Telefonnumret är 010-35 47 550.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-07-02 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp