Till innehåll på sidan

Miljö- och byggnadsnämnden 2024-2026

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden är bland annat bygglovsärenden, miljö- och hälsoskyddsfrågor, planärenden samt livsmedelskontroll.

Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen samt fullgöra frågor som regleras i alkohol- och tobakslagstiftningen.

Miljö- och byggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare.

En fullständig beskrivning av miljö- och byggnadsnämndens uppdrag finns i reglementet för miljö- och byggnadsnämnden.

Presidium

Michael Granstedt (S), ordförande
Hans-Ove Görtz (M), 1:e vice ordförande
Johan Sigvardsson (C), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Michael Granstedt (S)Tommy Eriksson (S)
Carita Svenras (S)Mathias Karlsson (S)
Bertil Johansson (S)Jimmy Odenäng (M)
Hans-Ove Görtz (M)Daniel Svensson (M)
Magnus Yngvesson (M)Monika Löfvin Rosén (C)
Johan Sigvardsson (C)
Curt Ekvall (SD)

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnden

Cecilia Widén, Kommunsekreterare miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-01 Publicerad: 2023-12-29 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp