Till innehåll på sidan

Slussen och Externa

Både Slussen och Externa riktar sig till dig med nytt beslut inom dag- eller daglig verksamhet (SoL eller LSS).

Slussen

Slussen riktar sig framför allt till dig med nytt beslut inom dag- eller dagligverksamhet (SoL eller LSS). Det handlar om att lära känna dig för att kunna matcha dig till en passande verksamhet.

Externa

Externa är en verksamhet som riktar sig till dig med nytt beslut inom dag- eller daglig verksamhet, där du eventuellt kan verkställas på en extern praktikplats. Personal från verksamheten gör uppföljningar minst en gång per månad och finns tillhands för dig vid behov.

Dag-/daglig verksamhet för dig med funktionsnedsättning

Är du under 67 år och har en funktionsvariation som gör det svårt att ha ett vanligt arbete kan du ha rätt till dagverksamhet/daglig verksamhet om du inte arbetar eller går en utbildning. Du ansöker om det hos kommunens biståndshandläggare som kan ge mer information om stödinsatserna.

  • Dagverksamhet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).
  • Daglig verksamhet är en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Daglig verksamhet och dagverksamhet utformas efter dina behov och varje person har en egen plan som utgår från vad du är beviljad. Du som deltar får habiliteringsersättning. Du betalar inget för att delta men för mat och resor som görs i samband med verksamheten.

Du ansöker om dagverksamhet eller daglig verksamhet genom Biståndshandläggning LSS (och SoL).

Kontakta Slussen

Du kan ringa oss på Slussen, på tisdagar och onsdagar: 0485-479 40

Per Lindgren, Enhetschef OFV

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFV (Omsorg om personer med funktionsvariation)

Kontakta Externa

Du kan ringa oss om Externa praktikplatser, på tisdagar och onsdagar. Telefonnummer är 0485-478 50.

Per Lindgren, Enhetschef OFV

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFV (Omsorg om personer med funktionsvariation)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-09-20 Publicerad: 2023-09-15 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp