Till innehåll på sidan

Runsbäckstäkten 1:1 med flera

Intentionen är att planen ska möjliggöra för bostäder.
Planområdet
Planområdet

Planens syfte och läge

Syftet med planen är bostadsändamål. Området är belägen i sydöstra delen av Runsbäck. Väster och söder om fastigheten ligger bebyggelse, jordbruksmark norr om och till öster naturmark.

Området är utpekat som utredningsområde för bostäder i översiktsplanen.

Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-08 Publicerad: 2024-04-08
Gå till topp