Till innehåll på sidan

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är till för dig som har en bestående funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad och närmiljö för att kunna bo kvar hemma.

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget lämnas till dig som person oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Fastighetsägares medgivande krävs för att få bidrag.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Åtgärden ska vara nödvändig med hänsyn till de behov som funktionsnedsättningen medför. Bidraget kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, till reparationer eller för att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen, genom att fylla i ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag”. Till ansökan bifogas intyg som beskriver funktionsnedsättningen. Sådana intyg kan utfärdas av till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och distriktssköterskor. Fastighetsägares medgivande krävs alltid och ska fyllas i eller bifogas ansökan.

Du som söker bidrag har rätt att få hjälp från bygglovshandläggare att fylla i ansökan. Du kan även få hjälp med upphandlingen, beställningen och betalningen av beviljade åtgärder. För att få hjälp med detta undertecknar du en fullmakt som gäller mellan dig och bygglovshandläggaren.

När kommunen fått ansökan och intyg utreder bygglovshandläggare ditt behov och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, SFS (2018:222).

Vad händer när jag har fått bidrag?

Du äger din anpassning. (Det innebär att du själv får stå för reparationer och underhåll om det behövs). Vid reklamation av anpassningen kontaktar du entreprenören som utfört arbetet. (Fastighetsägare får själva stå för kostnader vid återställning av anpassningar. Kommunen står för eventuella reparationer för det material du fått låna av kommunen. När behovet upphör återställer kommunen materialet till ursprungligt skick).

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag om jag flyttar?

Möjligheten att få bidrag när du köper eller byter bostad är begränsad. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar. Bidrag ges exempelvis inte till hiss vid byte av bostad.

Vad gör jag om jag får avslag på min ansökan?

Om din ansökan inte beviljas, får du ett skriftligt beslut med motivering till avslaget. Där ska det framgå varför du har fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Om du vill kan du få hjälp av en bygglovshandläggare att överklaga. Kommunen gör sedan en överprövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Här kan du hämta ansökningsblankett

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider 8.00 till 16.00 på helgfria vardagar, telefonnumret är 010-354 75 50.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-11-23 Publicerad: 2023-05-12 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp