Till innehåll på sidan

Allmänna råd vid algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Algblomning påverkas av vindförhållanden och temperatur. De kan bli mycket lokala och vara olika från dag till dag. Var försiktig om det är algblomning där du tänker bada.

Allmänna råd vid algblomning

Så ska du göra och hit kan du vända dig för information om hälsofrågor.

 • Tänk på att algblomningar kan bli mycket lokala. Var försiktig om det är algblomning där du tänker bada.
 • Undvik badande eller onödig kontakt med vatten:
  – när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara
  – om ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna
  – då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna gryn som liknar mycket små barr.
 • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser bottnen på 0,5-1 meters djup.
 • Om du har badat i en algblomning – skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten.
 • Barn och djur är högriskgrupper. Låt inte barn eller djur vistas på stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap.
 • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
 • Meddela om du upptäcker algblomningar, i första hand till kommunens miljö- och hälsoskyddsverksamhet eller Informationscentralen för Egentliga Östersjön.

Giftinformationscentralen

Akuta fall dygnet runt ring 112

I mindre akuta fall ring 010-456 6700 eller läs på giftinformation.se

Lokal sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 eller läs på 1177.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

För sjuka djur ring 018-67 40 00, läs på Algtoxinpåverkan på djur – SVA eller ring närmaste veterinär.

Länkar till andra webbplatser

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp