Till innehåll på sidan

Biståndshandläggning Äldreomsorg

Du som är i behov kan få stöd och hjälp av kommunen. Oavsett om du är ung eller gammal kan du beviljas stöd i form av hemtjänstinsatser. Stödet kan bestå av omsorgsinsatser och/eller serviceinsatser. Stödet kan ges på dagen och om behov finns även på natten. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Insatser inom vård och omsorg behöver du ansöka om. Efter din ansökan kan du när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras. Utredningen av ditt behov av insatser görs utav en biståndshandläggare.

Du kan ansöka om

 • Trygghetslarm
 • Serviceinsatser i hemmet i form av hemtjänst. Exempelvis hjälp att hämta medicin på apoteket eller inköp av dagligvaror. Kan vara städning, tvätt eller hjälp med måltider som frukost och kvällsmat, att värma mat eller beställa mat från kommunalt kök.
 • Personlig vård i form av hemtjänst som till exempel hjälp vid dusch, att klä på dig och hjälp vid toalettbesök.
 • Stöd för din anhörig
 • Dagverksamhet för dig med demenssjukdom/kognitiv svikt
 • Plats på särskilt boende (även kallat äldreboende)

Hur du ansöker

Ansökan kan göras på olika sätt. Du kan göra den muntligt genom att vända dig till kommunens biståndshandläggare. Du kan också ansöka via en e-tjänst/pdf-blankett som du fyller i och skickar in till kommunen.

Samtal med biståndshandläggare

Efter att du gjort en ansökan kommer du att kontaktas av en biståndshandläggare. Kontakten med biståndshandläggaren kan se olika ut. Kontakten kan ske via hembesök eller via telefon beroende på din situation. Du får gärna ha en närstående med vid mötet med biståndshandläggaren.

På mötet pratar vi om ditt behov av stöd. Ibland behöver vi även be dig om intyg. Vi kan också behöva be om information från andra personer, som exempelvis läkare eller anhöriga. Vi ber alltid om ditt samtycke innan vi begär ut uppgifter om dig.

Inför mötet med biståndshandläggaren bör du tänka på

 • Hur ditt boende och dess närmiljö ser ut?
 • Din fysiska och psykiska hälsa?
 • Hur din vardag ser ut?
 • Hur ser dina behov av stöd och hjälp ut?
 • Vad som är värdefullt för dig?

Utredning och bedömning

Utifrån din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning och bedömning av ditt individuella behov. Biståndshandläggaren prövar ditt behov av stöd och hjälp utifrån vad som kan tillgodoses på annat sätt till exempel av maka/make/sambo och utifrån vad kommunen anser är en skälig levnadsnivå.

Beslut om rätten till insats

Biståndshandläggaren fattar beslut om vilken hjälp du får utifrån dina individuella behov. Beslutet skickas hem till dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du överklagar medföljer beslutet som skickas hem till dig.

Har du ansökt om hemtjänst kan det ta upp till två veckor att fatta beslut. Har du ansökt om särskilt boende är handläggningstiden 2 månader. Ibland behöver din ansökan kompletteras med läkarintyg eller bedömningar från arbetsterapeut och fysioterapeut. Vid ett positivt beslut om särskilt boende är målet att du ska erbjudas en plats inom 3 månader.

Uppföljning

Biståndshandläggaren följer upp ditt beslut om behov av stöd och hjälp enligt rutin. Även den som utför din hjälp kommer att följa upp den hjälp och det stöd de ger dig, minst en gånger per år.

Stöd till anhöriga

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? Du som stödjer en närstående kan få råd, stöd och avlastning genom kommunen.

Telefontider Biståndshandläggare

Just nu: Stängt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Ansvarsområden

Therese Göransson, Biståndshandläggare ÄO Demensteamet, Färjestaden öster

Lizette Nilsson, Biståndshandläggare ÄO Demensteamet, Färjestaden city inne och ute

David Olsson, Biståndshandläggare ÄO Färjestaden norr och söder

Emma Sundqvist, Biståndshandläggare ÄO Degerhamn norr och söder

Linnea Olsson, Biståndshandläggare ÄO Färjestaden väst

Ina Björk, Biståndshandläggare äldreomsorg Mörbylånga inne och ute

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Avgifter inom äldreomsorgen

Du får betala en avgift för sociala tjänster och kommunal primärvård. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har. Avgiften för hemtjänst, trygghetslarm och kommunens hälso- och sjukvård får aldrig bli så hög att du inte har tillräckligt med pengar för dina andra utgifter.

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter- Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider 8.00 till 16.00 på helgfria vardagar, telefonnumret är 010-354 75 50.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-06-03 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp