Till innehåll på sidan

Dödsfall / Begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Dödsboanmälan och begravningshjälp

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning och är kostnadsfri. Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan du söka ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning.

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska normalt en bouppteckning göras. I vissa fall kan den ersättas av en enklare dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning och är kostnadsfri.

Det räcker att göra en dödsboanmälan om

  • den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • den avlidne inte äger någon fastighet eller tomträtt
  • ingen av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras
  • värderingen av tillgångarna inte är så komplicerade att omfattande efterforskningar av dödsboets tillgångar krävs.

Det är viktigt att inga räkningar betalas förrän dödsboanmälan är gjord.

Begravningshjälp

Begravningskostnaden är en prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan ni söka ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. Innan bistånd kan beviljas görs en grundlig ekonomisk utredning kring dödsboets tillgångar.

Kommunen utgår från fastställda riktlinjer vad gäller begravningskostnad, gravsten och textkomplettering.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning som inte sker i kyrkan. Vid en sådan begravning står det alla fritt att lägga upp begravningsakten som man själv vill. Det står dock i lagen att det ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”.

 

Telefontider Socialsekreterare

Skicka e-post till vof@morbylanga.se

Just nu: Stängt

Socialsekreterare - Dödsboanmälan och Begravningshjälp

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig, använd telefonnumret kopplat till den dag i månaden den avlidne föddes. Dag 1-10: 010-354 73 60. Dag 11-22: 010-354 73 01. Dag 23-31: 010-354 70 80

Viktoria Gustavsson Dimond, Enhetschef, Barn & Familj, Familjerätt & Familjehem, Vuxen & Försörjning

Borgerlig begravningsförrättare 2023-2026

Mörbylånga kommun har utsett fyra borgerliga begravningsförrättare:

  • Monika Bergman
  • Matilda Wärenfalk
  • Carina Adolfsson Elgestam
  • Johan Åhlund

Du är dock inte tvungen att anlita en begravningsförrättare för att leda begravningen. Det kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som du vill anförtro förrättningen åt.

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Ombudets uppgift är att se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar också att församlingarna beräknar begravningsavgiften på ett riktigt sätt. En begravningsavgift måste alla betala oavsett om du tillhör Svenska kyrkan eller inte. Hur stor avgift du betalar framgår av skattsedeln.

Det är Länsstyrelsen som i samråd med kommunen utser begravningsombud. Begravningsombud i Mörbylånga kommun är Anders Wassbäck.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-04-09 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp