Till innehåll på sidan

Vision och värdegrund

Vision och värdegrund präglar kommunens arbete och utveckling. Mörbylånga kommuns vision beskriver vad vi vill uppnå. Vår värdegrund beskriver vilka värderingar som leder oss.

Kommunens vision: ”Vi skapar växtkraft och livskvalitet”

Mörbylånga kommun på södra Öland är unik. Vi som lever här har en fantastisk livskvalitet med närhet till vattnet, naturen, kulturen, världsarvet och staden. Här möts du av ett varmt välkomnande och god service.

I vår kommun har skapandet gått i arv, men framtiden skapar inte sig själv. Därför behöver vi tillsammans på ett hållbart sätt utveckla och förvalta våra goda förutsättningar så att Mörbylånga kommun även i framtiden är en kommun där människor, näringsliv, föreningsliv, natur, jordbruk och kultur lever och frodas.

Här behövs vi alla. Här behövs du. Oavsett vem du är, vad du gör eller var i kommunen du bor är det din nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga som skapar växtkraft och livskvalitet.

Det här är våra värdeord och värdegrund

Nyfikenhet

Vi lyssnar och samtalar, med uppriktig nyfikenhet, för att förstå, lära och utvecklas.

Kreativitet

Vi har modet att tänka nytt och hitta nya lösningar så vi kan använda våra gemensamma resurser på bästa möjliga sätt.

Initiativförmåga

Vi har förmåga att gå från ord till handling. Vi testar nya idéer, metoder och arbetssätt. Vi utvärderar för att skapa nytt lärande och växtkraft.

Mörbylånga kommuns vision: ”Vi skapar växtkraft och livskvalitet” och värdeorden: ”nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga” utgör tillsammans med kommunala, regionala och statliga styrdokument grunden för verksamheternas grunduppdrag. Alla medarbetare i organisationen ska vara väl förtrogna med visionen och agera utifrån värderingarna som styr verksamheten.

Nytänkande och ändamålsenliga arbetssätt ska stimuleras. I linje med vår vision och värdegrund välkomnar vi ett tydligare samarbete och samverkan med civilsamhället genom att vi utvecklar våra samarbetsformer genom Idéburet offentligt partnerskap.

Kommunens tjänster ska uppfylla kraven för jämställd medborgarservice och könsuppdelad statistik ska fortlöpande värderas och analyseras. Medborgare, företag, och föreningar ska få service och återkoppling snabbt, enkelt och med ett minimum av byråkrati.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-08-09 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp