Till innehåll på sidan

Österlånggatan

Projektet syftar till att återplantera alléträd längs Österlånggatan i Mörbylånga och i samband med detta även iordningställa grönytan mellan gångbana och gata.

Bakgrund

Den ursprungliga allén (bestående av björkar) bedömdes 2020 vara i så dåligt skick att den av säkerhetsskäl blev tvungen att tas ner. Då alléer är biotopskyddade så ansökte kommunen om dispens från Länsstyrelsen att ta ner träden. Ansökan godkändes med villkor att nya träd skulle återplanteras.

Nya träd

Med återplantering av träd menas att nedtagna träd ska ersättas av inhemska lövträd. Det innebär att totalt 22 stycken träd ska återplanteras. Utifrån länsstyrelsens kriterier har tre lämpliga förslag på alléträd tagits fram.

Omröstning och vinnande träd

Under slutet av februari månad arrangerades en öppen omröstning på kommunens hemsida där valet stod mellan trädsorterna; Pelarek, Skogslind och Pelarlönn. Nu har rösterna från alla som engagerat sig summerats och flest röster föll på Pelarlönn!

Så roligt att så många har varit med och tyckt till, stort tack för ert engagemang!

Vinnande träd: Pelarlönn

PelarlönnFoto: Stångby plantskola

 

Pelarlönn korsningen Österlånggatan - SkolgatanKorsningen Österlånggatan – Skolgatan

 

Målbild

I samband med återplanteringen av träd så kommer även nuvarande grönyta mellan gångbana och vägbana att åtgärdas.

  • Grönytan kommer att sänkas och kantstenen kommer att tas bort, detta för att kunna ta hand om dagvatten på ett mer naturligt sätt.
  • För att undvika dubbelparkering och sönderkörd gräsyta kommer parkering att hänvisas genom påbud till västra sidan av Österlånggatan.

Brevlådor: Kommer under projekttiden att tillfälligt flyttas.

Hundlatriner: Kommer under projekttiden att tillfälligt flyttas. Vid återställande placeras dessa på separata stolpar.

Belysning: I samband med projektet ser kommunen över belysningen och gör en del anpassningar och uppdateringar av befintlig anläggning.

Uppskattad tidsplan för 2023

I samband med projektering under våren så har det framkommit att huvudman för belysningen har intresse att byta ut sina markförlagda installationer. Genom att flytta fram projektet till senare delen av hösten så kan nu deras arbete genomföras innan kommunen påbörjar sitt arbete med återplantering.
Det gör också att träden får en mer fördelaktig planteringsperiod.
 

  • Omröstning: Avslutad
  • Vinnande förslag: Pelarlönn
  • Upphandling: Pågående, (referensnr: 2023-30 publicerad i Mercell Commmerces, arbetsnamn: Återställande av allé) sista anbudsdag 12 september 2023.
  • Entreprenadtid: Kvartal 4  

Vi ber er att ha överseende med eventuell oreda som kan uppstå i samband med arbetet och ser fram emot ett fint resultat! 

Mer information

Sidan uppdateras löpande.

Gator- och service

Om du har frågor gällande Österlånggatan kontakta oss på Gator- och service.

Gator- och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-08-24 Publicerad: 2023-06-14 Informationsägare: Service
Gå till topp