Till innehåll på sidan
Staket

Staket

Om du vill sätta upp ett nytt staket kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Ett staket är en glesare konstruktion än ett plank.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp ett staket som är lägre än 120 centimeter från befintlig marknivå
  • sätta upp stängsel, pergola och spaljéer
  • sätta upp staket runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Staketet ska då vara lägre än 180 centimeter. Det gäller om du placerar staketet inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp ett staket som är högre än 120 centimeter från befintlig marknivå, eftersom det då räknas som ett plank.
  • sätta upp ett staket där konstruktionen är så tät att det inte går att se igenom, eftersom det då räknas som ett plank.
  • göra en större ändring på ett befintligt staket eller plank som är högre än 120 centimeter. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Jag vill läsa mer om staket hos Boverket!

Skillnaden på staket och plank

Handläggningstid: ingen handläggningstid
Kostnad: ingen kostnad

Staket:

Det är flera saker som avgör om om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. De saker som har betydelse är storlek, utförande, utformning, läge, ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan. Ett staket är en avskärmande och lätt konstruktion som går att se igenom. Det ska vara lägre än 120 centimeter. Ett staket är glesare än ett plank.

Plank:

Ett plank är också en avskärmande konstruktion som det generellt inte går att se igenom. Ett plank är högre än 120 centimeter. Om du använder ett transparent, men helt, material så räknas det inte som genomsiktligt. Om du till exempel vill sätta upp en segelduk som avskärmning så kan den räknas som ett plank.

Gå till topp