Till innehåll på sidan
Komplementbyggnad

Lekstuga

En lekstuga av mindre storlek kräver oftast inget bygglov eller anmälan.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • lekstugan är av mindre storlek.

Du behöver alltid bygglov om

  • lekstugan är av större storlek och bedöms vara en byggnad som ska vara på samma plats under en längre tid.

 

Jag vill läsa mer om vad som bedöms vara en byggnad hos Boverket! Komplementbyggnad
Gå till topp