Till innehåll på sidan
Bygga till

Takkupa

Du behöver bygglov för att uppföra en takkupa, vissa undantag finns dock för en- och tvåbostadshus.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill

  • bygga nya takkupor eller göra stora förändringar på befintliga.

Det finns dock undantag från kravet på bygglov för att bygga en eller två takkupor på en- eller tvåbostadshus. Enligt de så kallade attefallsreglerna.

 

Attefallstakkupa

Allt du behöver veta om bygglov för takkupa

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 11 100 - 34 515 kronor

Dessa handlingar behöver du  för din ansökan

  • anmälan via e-tjänst
  • situationsplan på tomtkarta
  • byggnadsritningar , som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • förslag på kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp