Till innehåll på sidan

Fritidshem

På alla F - 6-skolor finns fritidshem och på skolornas webbplatser hittar du kontaktuppgifter till deras fritidshem. Här finns övergripande information om fritidshem.

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmets fyra kunskapsområden

Det centrala innehållet är indelat i fyra övergripande kunskapsområden: ”Språk och kommunikation”, ”Skapande och estetiska uttrycksformer”, ”Natur och samhälle” och ”Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse”

Fritidshem erbjuds till elever till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år och som går i förskoleklass eller grundskola.

Öppettider

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla fritidshem till elever vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar eller då eleven har ett eget behov av verksamheten. Kommunens fritidshem har öppet mellan 06.00 – 18.00. Vid behov finns också fritidshemsverksamhet övrig tid på Ankaret i Färjestaden.

När det är dags att sluta på fritidshemmet så gäller två månaders uppsägningstid.

Semesterstängt

Fritidshemmen i kommunen har semesterstängt vecka 28-31 och då är verksamheten koncentrerad till ett par fritidshem i kommunen. Vid vårdnadshavares semester är eleven ledig från fritidshemmet.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-02-21 Publicerad: 2023-05-10 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp