Till innehåll på sidan

Saxnäs 1:21 del av, Saxängen

Planen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskola.
Planområde
Planområde

Planens syfte och läge

Planområdet består av två områden. Det södra delområdet är belägen centralt i Saxnäs direkt norr om Södra Saxnäsvägen. Delområdet i norr är beläget i den del som kallas Saxängen öster om Saxnäs camping. I söder gränsar området till infartsväg, Barrvägen, till det befintliga villaområdet, i öster till Saxnäsvägen (länsväg 958).

Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan. 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-08 Publicerad: 2024-04-08
Gå till topp