Till innehåll på sidan

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter, men även för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunens övriga nämnder, bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnders verksamheter.

En fullständig beskrivning av kommunstyrelsens uppdrag finns i reglementet för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 7 ersättare.

Presidium

Matilda Wärenfalk (S), ordförande
Ulrik Brandén (M), 1:e vice ordförande
Per Wåhlstrand (SD), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Matilda Wärenfalk (S)Lars Stjernfelt (S)
Michael Granstedt (S)Patrik Cronvall (S)
Katarina Stjernfelt (S)Carita Svenras (S)
Anna-Karin Almswik (S)Eva Folkesdotter Paradis (M)
Ulrik Brandén (M)Hans-Ove Görtz (M)
Patrik Löfvin (M)Ylva Hammarstedt (V)
Liv Stjärnlöv (M)Anders Neigart (SD)
Martin Olsson (M)
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Sofia Wermelin (C)
Per Wåhlstrand (SD)

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Kommunledningsutskottet 2024-2026

Kommunledningsutskottet ska bereda ärenden till kommunstyrelsen och på kommunstyrelsens uppdrag noga följa all verksamhet som kommunstyrelsen är direkt ansvarig för. Dessutom ska de följa hur övriga verksamheters ekonomiska ställning utvecklas. Arbetsutskottet kan fatta beslut i ärenden som är delegerade från kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare.

Val av ledamöter och ersättare till kommunledningsutskottet görs på kommunstyrelsen 2024-02-13.

Kontakt

Kommunstyrelsen

Ann-Charlott Karlsson, Kommunsekreterare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-12-30 Publicerad: 2023-12-29 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp