Till innehåll på sidan

Muddring av Mörbylånga hamn

Under 2024 har underhållmuddring utförts av hamninloppet i Mörbylånga. Bakgrunden är att det i Mörbylånga hamn hela tiden pågår sedimentation från Kalmarsund vilket med tiden ger ett minskande djup och försvårar för sjö- och fartygstrafik i området.

Planerad verksamhet och syfte

Hamnen i Mörbylånga utnyttjas i nuläget främst för fritidsbåtar. Under de senaste åren har det förekommit att båtar som besökt hamnen haft grundkänning i den sista delen av farleden in i hamnen. En ekolodning i området har genomförts vilket visade ett behov av muddring vid de inre delarna av farleden. Detta för att uppnå det djup som är angivet på sjökortet.

Kommunen planerar att underhållsmuddra hamninloppet till Mörbylånga hamn som en del i det löpande underhållet av hamnområdet, då det fylls på med indrivande bottensediment från sundet.

Syftet med underhållsmuddring är att uppnå ett farbart djup på cirka 3 meter.

Platsen utgörs av hamninloppet och den innersta delen av farleden in i Mörbylånga hamn på fastigheten Mörbylånga köping 1:1, Mörbylånga kommun.

Hamnen i Mörbylånga.

Hamnen i Mörbylånga.

Kommunen har under våren 2023 sökt och fått nödvändiga tillstånd samt dispenser för att kunna genomföra muddringen.

Upphandling publicerad i Mercell Commerces databas (Referencenummer: 2023-107).
Benämning / rubrik: Underhållsmuddring, Mörbylånga kommun.
Sista anbudsdag / ansökningsdag: 2023-10-30 23:59

Tilldelningsbeslut: 2023-11-20 utsågs Peab Anläggning AB till leverantör för uppdraget (Avtalsspärr var gällande i tio dagar).

Avtalstecknande: 2023-12-12.

 

Påverkan

Arbete kommer primärt påverka område för muddring (se bild ovan) samt område för dumpning.
Påverkan kommer omfatta in- och utpassage till hamnområde och kan innebära oljud från entreprenadmaskin (troligen någon form av grävmaskin).
Sidan kommer att uppdateras med mer information när upphandlingen är genomförd.

Tidplan

Vid planering av tidsplan har hänsyn till hamnaktiviteter och friluftsliv tagits. Detta innebär att arbeten kommer utföras under perioden oktober – mars.
Arbetet beräknas i nuläget att pågå under februari.

Översikt planering (förändringar kan ske).

2023

Kvartal 1 – 2

Utredning och ansökningsperiod

Kvartal 2

Förfrågningsunderlag

Kvartal 3

Upphandling

Kvartal 4

Tilldelning och avtal.

2024

Kvartal 1

Utförande: februari 2024. (Klart)

V.5 Etablering, samt förberedande arbeten. (Klart)

V.6-8 Muddringsarbeten utfördes med gott resultat. (Klart)

Kvartal 2

Återrapportering till myndigheter. (Klart)

Godkänd slutrapport. (Klart)

 

 

Handlingar

Mer information finns nedan

Gator- och service

Om du har frågor gällande muddringen i Mörbylånga hamn kontakta oss på Gator- och service.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-05-16 Publicerad: 2023-06-21 Informationsägare: Service
Gå till topp