Till innehåll på sidan

Utveckla Mörbylånga tätort

I bred samverkan med föreningar, boende, företag, och representanter från turismorganisationen driver Mörbylånga kommun ett utvecklingsprojekt kring Mörbylånga köping.

Vilka är vi?

Mörbylånga företagsgrupp, föreningen Mörbylånga blomstrar och ler, Ölands turismorganisation och Mörbylånga Bostads AB skapar tillsammans med Mörbylånga kommun en utveckling för att stärka attraktiviteten av Mörbylånga för såväl boende som för besökare. Under 2023 har vi tagit hjälp av konsultföretaget Tendensor med Per Ekman i spetsen för att driva processen framåt.

Hur långt har vi kommit?

För närvarande bedrivs arbetet i projektform. Vi är i full gång och en styrgrupp med representation från respektive organisation är utsedd och tre arbetsgrupper är skapade, med bred representation från företag och föreningar i Mörbylånga. Arbetsgrupperna fokuserar på följande områden.

  1. Leva, bo och försköning
  2. Näringsliv, turism och evenemang
  3. Kommunikation, marknadsförening och PR

Vi har också genomfört en enkät för att få ta reda på allmänhetens syn på fördelar och eventuella utmaningar med Mörbylånga som ort. Resultatet kommer att utgöra en bas för arbetet framåt.

Vill du bidra till arbetet?

Kontakta gärna vår landsbygdsutvecklare som samordnar den pågående destinationsutvecklingen av Mörbylånga köping.

Stefan Ahlgren, Landsbygdsutvecklare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-12-04 Publicerad: 2023-05-11 Informationsägare: Hållbar utveckling
Gå till topp