Till innehåll på sidan

Nedskräpning

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till.

Det är den som skräpat ned som är ansvarig för att städa upp. Om nedskräpning har skett i naturen bör man i första hand vända sig till fastighetsägaren. Om fastighetsägaren inte åtgärdar problemet kan man vända sig till miljöverksamheten på kommunen och uppmärksamma problemet. Tillsynsmyndigheten kan besluta om att ansvarig får städa upp. Kontakta kommunens servicecenter för mer information och kontakt med en handläggare.

Nedskräpning kan vara straffbart exempelvis om det avfall som förvaras på tomten är av miljöfarlig karaktär. Om det finns misstanke om brott har kommunen skyldighet att anmäla detta till polisen.

Skräpiga, ovårdade tomter

Skräpiga tomter fyllda med saker, exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial och skrot är att betrakta som vanvårdade. Enligt Plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Tillsyn över ovårdade tomter har byggverksamheten på kommunen. Kontakta dem via kommunens servicecenter.

Mer information finns i det här häftet som är utgivet av Länsstyrelserna.

Nedskräpning på återvinningsstation

Nedskräpning på återvinningsstationerna i kommunen ska anmälas till Förpacknings- insamlingen.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp