Till innehåll på sidan
Fasadändring

Byta fasadmaterial

Om du vill byta fasadmaterial kallas det för fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • det du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.
  • Din fastighet ligger utanför kulturmiljö eller landskapsbildskydd

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens karta!

Allt du behöver veta om bygglov för fasadändring

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 9000 - 15 400 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag till kontrollplan
  • situationsplan på en tomtkarta
  • fasadritning/fotomontage. Vi vill se hur byggnaden ser ut idag och hur byggnaden kommer se ut efter ändringen.
  • exteriörredovisning.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp